Voorwoord

De wereld om ons heen verandert en de NVWA verandert mee. De verwachtingen over ons toezicht zijn hoog, zowel vanuit de samenleving als de politiek. En terecht.

De thema's voedselveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid, natuur en de veiligheid van consumentenproducten gaan ons allen aan. Ik ben me dan ook bewust van het belang van onze maatschappelijke taak. Ik voel de verantwoordelijkheid om de NVWA verder te ontwikkelen tot een toekomstbestendige en innovatieve toezichthouder. Nu we vanuit het coalitieakkoord stapsgewijs extra geld krijgen, bouwen we in 2023 verder aan onze organisatie.

Bij toezichthouden komen scherpe, weloverwogen keuzes kijken. De doelgroep waarop we toezichthouden is immers zo groot, dat we niet alle incidenten en risico's kunnen voorkomen. Met de extra middelen krijgen we weliswaar meer slagkracht, maar er zitten grenzen aan. Om onze rol goed te kunnen blijven vervullen, moeten we nieuwe toezichtmethoden, zoals drones, apps en gedragsinterventies, slim inzetten.

In 2023 komen we in de volgende fase van de herziening van het stelsel keuren en toezicht. Ook worden besluiten genomen over de tarieven die wij voor bepaalde werkzaamheden bij bedrijven in rekening brengen. Daarnaast verwachten we dat de totstandkoming van de Wet op de Rijksinspecties onze onafhankelijke positie als toezichthouder zal versterken, met een grotere slagkracht tot gevolg. Tegelijkertijd hebben niet alleen wij, maar ook burgers en bedrijven invloed op de naleving van wet- en regelgeving. Een ieder heeft daarin zijn verantwoordelijkheid te nemen.

Een toekomstbestendige NVWA bereiken we niet alleen met voldoende middelen om de juiste dingen te doen, maar vooral met mensen die de juiste dingen doen. Betrokken, gepassioneerde collega's die dagelijks een grote verantwoordelijkheid dragen en zich inzetten voor een veilige en duurzame samenleving. Ons werk doet ertoe en dat wordt gezien: we hebben al veel nieuwe collega’s mogen verwelkomen. Ik ben blij om te zien dat we, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt, een nieuwe generatie aanspreken om onze mooie publieke taak te vervullen.

Kortom, in 2023 ontwikkelen we ons verder tot die toekomstbestendige en innovatieve toezichthouder. Een toezichthouder met een stevige positie, met gezag en met impact.

Handtekening IG

Gerard Bakker, inspecteur-generaal NVWA