Meerjarig Nationaal Controle Plan (MNCP)

De EU heeft wetten en regels opgesteld om ervoor te zorgen dat ons voedsel veilig is en dat dieren en planten gezond zijn. EU-lidstaten moeten deze wetten en regels handhaven. In het MNCP staat hoe de Nederlandse autoriteiten dit doen en welke controlesystemen zij hierbij gebruiken.

Informatie over handhaving en controles

Het MNCP laat zien hoe Nederland handhaaft en controleert op wetgeving voor onder andere:

  • levensmiddelen
  • diervoeder
  • diergezondheid en dierenwelzijn
  • plantgezondheid

EU-verplichting

Alle EU-lidstaten zijn verplicht om zo'n controleplan te maken. Deze verplichting staat in EU-verordening 2017/625. Het Nederlandse plan heet het Meerjarig Nationaal Controle Plan (MNCP). De Engelse term hiervoor is Multi Annual National Control Plan (MANCP). De NVWA stelt het MNCP op.

Bekijk het MNCP 2023-2025

Samenwerking

In het controleplan staat ook welke autoriteiten en officiƫle instanties bij de handhaving en controles betrokken zijn en hoe de taken zijn verdeeld. In Nederland gaat het onder meer om de NVWA, Skal Biocontrole en de Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (Naktuinbouw).

Deze verschillende organisaties werken samen om de gezondheid van mens, dier en plant te waarborgen. Ook beschermen ze consumenten en bevorderen ze het dierenwelzijn.

Jaarverslag

Behalve een controleplan wordt er door iedere lidstaat ook een jaarverslag gemaakt. Hierin staat onder meer welke controles zijn uitgevoerd en wat de resultaten zijn. De NVWA stelt het jaarverslag op en deelt dit met de Europese Commissie.