Met ingang van 16 november 2022 wordt de noodprocedure CLIENT import gewijzigd

Deze noodprocedure geldt in geval er een verstoring optreedt in de keten tussen aanvrager en CLIENT Import.

Containerschepen in de haven van Rotterdam
Beeld: ©NVWA

Het gaat hierbij om de volgende wijziging:
Bij een verstoring, die langer dan 1 uur duurt, kan de aangever het CHED PP (link) op de website van de NVWA invullen en uitprinten. Blijft de zending in Nederland dan is het invullen van dit CHED niet noodzakelijk. Indien de zending verlegd wordt of ingeklaard wordt bij de douane in een andere lidstaat dan is dit CHED PP wel noodzakelijk.

De aangever stuurt dit CHED PP naar de keuringsdienst welke gekoppeld is aan de erkende import inspectielocatie.

Zodra de storing is verholpen moet de aangever, de aangiftes van de zendingen, die zijn afgehandeld tijdens de noodprocedure, alsnog aanbieden aan Client import. Via Cliƫnt import worden de gegevens naar Traces doorgezet.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).