Werken als rechercheur

Het is misschien wel de spannendste divisie van de NVWA: de Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD), waar onze rechercheurs dagelijks werken aan strafrechtelijke opsporingsonderzoeken.

Tegelijkertijd is het werk bij de IOD minutieus, soms repetitief, en is het handig als je een lange adem hebt. Want een mogelijke strafzaak heb je niet 1, 2, 3 rond. Daar gaat maanden, soms wel jaren onderzoek aan vooraf.

Georganiseerde, internationale criminaliteit

De IOD werkt vooral aan complexe, georganiseerde criminaliteit, die de integriteit van voedsel aantast, veiligheid van voedsel en consumentenproducten in gevaar brengt of die de gezondheid van dieren en planten schaadt. Het werk is internationaal georiënteerd, criminaliteit stopt nou eenmaal niet bij de landsgrenzen. Daarvoor werkt de IOD samen met opsporingsdiensten in het buitenland.

'Criminaliteit stopt niet bij de landsgrenzen, dus we werken internationaal'

Adrenaline op de actiedag

Zeker, op de zogeheten actiedagen, waarop er een doorzoeking plaatsvindt bij een bedrijf of in een woning, kan de adrenaline flink stromen. En ook voor het verhoren van verdachten en getuigen moet je sterk in je schoenen staan. Maar voor het zover is, ben je langere tijd bezig met puzzelen, speuren, grote hoeveelheden data doorspitten, het internet afstruinen, telefoontaps luisteren en camerabeelden bekijken… alles om bewijsmateriaal te verzamelen bij een vermoeden van fraude of criminaliteit. Want de zaak moet van a tot z kloppen, de Officier van Justitie (de opdrachtgever van de IOD) verwacht een sluitend dossier.

Classified informatie

Alle rechercheurs bij de IOD zijn algemeen opsporingsambtenaar, net als rechercheurs bij de politie. Zij mogen verdachten aanhouden en wanneer nodig gedoseerd geweld toepassen, maar ze dragen geen wapens. Bij dit werk hoort vanzelfsprekend ook dat je een eed of belofte aflegt, onder meer over geheimhouding. Want als rechercheur heb je dagelijks te maken met 'classified' informatie.

Rechercheren is samenwerken

Rechercheren doe je nooit alleen, samenwerking is cruciaal om tot resultaat te komen. Binnen de NVWA werken de IOD-rechercheurs vooral samen met de inspecteurs in het veld en met specialisten die alles weten van bijvoorbeeld de wetgeving rondom planten, exotische dieren of voedingssupplementen. Extern is er een intensieve samenwerking met het Openbaar Ministerie, andere Bijzondere Opsporingsdiensten, de Nationale Politie en opsporingsdiensten en -autoriteiten in het buitenland.

Kom de IOD versterken

Ben je benieuwd naar werken bij de Inlichtingen- en Opsporingsdienst? Bel, app of mail recruiter Caspar Vyskocil: 06 15497582, c.m.a.vyskocil@nvwa.nl

Podcast!

Benieuwd waar de IOD zoal mee te maken krijgt? Luister naar de podcast 'Roet in het eten' over ons opsporingswerk.