NVWA sluit Brabants bedrijf, ondernemer mag er geen dieren meer houden

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft op maandag 11 maart het bedrijf van een Brabantse dierhouder gesloten. Dat betekent dat hij hier geen dieren meer mag houden. De op het bedrijf aanwezige dieren zijn in bewaring genomen. Het gaat om pony's, ezels, konijnen, cavia's en pluimvee. De dieren werden niet goed gehouden. In totaal heeft de NVWA 346 dieren in bewaring genomen.

Geit zit vast met horens
Beeld: ©NVWA
Huisvesting niet op orde, geit met horens in tralies

Gezien de historie van de houder is er geen vertrouwen dat hij de dieren de juiste verzorging biedt. Door de sluiting mag de houder geen enkele diersoort meer houden op deze locatie. Ook niet als privépersoon. Sinds 1 januari 2024 is de Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing aangepast. Hierdoor kan de NVWA een bedrijf sluiten op grond van dierenwelzijn. Het is de eerste keer dat de NVWA dit instrument inzet.

Er loopt al langere tijd een handhavingstraject van de NVWA bij deze houder. De NVWA heeft eerder al ruim 700 honden in bewaring genomen, omdat de houder de dieren niet de juiste zorg bood. Om nieuwe overtredingen te voorkomen sloot de NVWA het bedrijf destijds voor het bedrijfsmatig houden en fokken van honden.

Locatie gesloten voor alle dieren

Nu er geen honden meer op de locatie verblijven, heeft de houder andere dieren ondergebracht in de hokken. Naar eigen zeggen voor privédoeleinden. Tijdens inspecties bleek dat de huisvesting niet op orde was voor veel diersoorten. Zo waren de ruimten te klein, waren de hokken vuil en kregen de dieren niet de nodige zorg. De NVWA heeft er geen vertrouwen in dat de houder dieren in de toekomst wel de juiste zorg biedt en zorgt er met de sluiting voor dat er geen dieren meer worden gehouden op de locatie.

Naast het bestuursrechtelijke traject loopt er ook een strafrechtelijk onderzoek. De NVWA en handhavingspartners blijven de situatie bij deze houder in de gaten houden.

In bewaring nemen

In bewaring nemen betekent dat de overheid de zorg voor de dieren overneemt op een andere, anonieme locatie. Dat gebeurt op kosten van de houder van de dieren. In sommige gevallen krijgt de houder de dieren terug. Dan zal de houder eerst de rekening moeten betalen en ook moeten kunnen aantonen dat hij goed voor de dieren zorgt.

We willen dat het stopt hier, dus daarom hebben we dit bedrijf gesloten.
Dat betekent dat de eigenaar op dit moment geen dieren mag houden.
We hebben allemaal kunnen zien dat hij dat op een hele verkeerde manier doet.
Dat kunnen we nu ook, op basis van nieuwe wetgeving die begin dit jaar is ingegaan, dat we het bedrijf kunnen sluiten op basis van dierenwelzijn.

En dat betekent dat we vandaag ook weer veel dieren meenemen.
Denk aan geiten, ezels, pony's, konijnen.
We hebben vorig jaar al bij deze houder 700 honden in bewaring genomen.
Toen hebben we het bedrijf ook gesloten voor het bedrijfsmatig houden en fokken van honden.
Inmiddels zijn die honden en niet meer, maar heeft de houder wel andere diersoorten in de hokken geplaatst.

Ook deze dieren worden eigenlijk op een hele verkeerde manier gehouden.
Denk aan te kleine hokken, vieze hokken, dieren die natuurlijk gedrag niet kunnen vertonen.
Echt niet oké.
We hebben er ook geen vertrouwen in dat deze fokker in de toekomst wel de juiste zorg biedt aan z'n dieren en daarom nemen we deze dieren vandaag ook in bewaring.

Ik zei het al en we willen dat het hier stopt.
Zijn we ook hard mee bezig. Ook met andere handhavers partners.
Denk aan de politie, denk aan de gemeente, maar denk ook aan het Openbaar Ministerie.
De loopt ook nog een strafrechtelijk onderzoek.
Dus alle rapporten, alle proces verbalen die we vandaag schrijven, die gaan ook mee in dat strafrechtelijke traject.

We hopen dat dit zo snel mogelijk wordt opgepakt. We blijven de situatie natuurlijk bij deze fokker ook in de gaten houden de komende tijd.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).