Ondanks beperkingen vogelgriepuitbraken blijft officiële monstername Salmonella noodzakelijk

Met de huidige vogelgriepuitbraken is het voor pluimveehouders een spannende tijd. De uitbraken zorgen voor veel ongerustheid bij de bedrijven en binnen de sector. Ondertussen spant de sector zich in om verdere besmettingen te voorkomen. Bijvoorbeeld door bezoekers op het erf en in de stallen zoveel mogelijk te beperken. Toch wil de NVWA benadrukken dat de programma’s ter bescherming van de gezondheid van dieren én mensen wel door moeten gaan.

Zo is het van groot belang dat de monitoring van Salmonella ook tijdens vogelgriepuitbraken doorgang vindt. Dit is namelijk een vereiste om de Europese subsidies te blijven ontvangen op het Salmonella programma. De NVWA verzoekt pluimveebedrijven daarom om te blijven meewerken aan officiële monstername van Salmonella.

Het belang van monitoring op Salmonella

Binnen Europa gelden afspraken in het kader van het Nationaal Controle Programma Salmonella. Als onderdeel van dit programma vindt met regelmaat een verplichte monstername plaats bij pluimveebedrijven. Deze monstername is van belang voor de voedselveiligheid en de volksgezondheid in Nederland. Dit monitoringsprogramma helpt bij het voorkomen dat met Salmonella besmette producten in de voedselketen terecht komen.

C-mark hanteert strikt hygiëneprotocol

Het bedrijf C-Mark B.V. voert in opdracht van de NVWA de monstername uit. C-Mark B.V. werkt volgens een strikt hygiëneprotocol voor bezoekers van pluimveebedrijven. Bedrijven in een beschermings- en/of bewakingsgebied worden niet bezocht voor monstername.
Buiten deze gebieden vindt wel officiële monstername van Salmonella plaats. Deze monsternames zijn een uitzondering op het landelijk bezoekverbod, omdat dit noodzakelijk is voor de volksgezondheid.

Voor wie geldt de officiële monstername:

  • Vermeerderingsbedrijven (alle stallen 3 monsternames per productiecyclus)
  • leghennen (1 stal per bedrijf met meer dan 1.000 dieren)
  • vleeskuikens (1 stal bij 10% van de bedrijven)
  • en kalkoenen (1 stal bij 10% van de bedrijven).

Meer informatie

Heeft u vragen of twijfels over de monstername op uw bedrijf? Neem dan contact op met de NVWA via 0900-03 88.

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het  Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).