Update lijst toegelaten ontsmettingsmiddelen R&O AVP

In verband met een toename van besmettingen met Afrikaanse varkenspest (AVP) in Europa heeft het College voor de toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) de lijst met alle toegelaten ontsmettingsmiddelen bij AVP geactualiseerd.

Reinigen van een vrachtwagen voor vervoer van dieren
Beeld: ©NVWA

In de toelatingendatabank van het Ctgb zijn ontsmettingsmiddelen te vinden die gebruikt mogen worden voor de reiniging en ontsmetting (R&O) van diertransportmiddelen en dierverblijfsruimten om een uitbraak van Afrikaanse varkenspest (AVP) te voorkomen.

Om het zoeken naar middelen voor diertransport en dierverblijfsruimten te vereenvoudigen, publiceert de NVWA op haar website een actuele lijst met alle door het Ctgb toegelaten ontsmettingsmiddelen bij AVP. De nieuwe lijst van 13 februari 2024 is uitgebreider dan de voorgaande lijst van 13 april 2023. Dit heeft te maken met nieuwe Unietoelatingen van desinfectiemiddelen, voor de desinfectie van stallen en transportmiddelen. Daarnaast zijn er twee nieuwe middelen die eveneens een claim hebben tegen virussen in mest.

Let op: deze lijst is opgesteld door het Ctgb op de vermelde datum, en geeft een indicatie van de mogelijk beschikbare middelen. Wijzigingen in toelatingen na deze datum zijn daarom niet meegenomen. Bij gebruik van een middel dient de gebruiker zich ervan te vergewissen of het middel is toegelaten voor het betreffende doel.