Onderzoeksopzet SPF zonnebrandmiddelen 2023

Zonnebrandmiddelen moeten voldoen aan het Warenwetbesluit cosmetische producten 2011, waarin de Europese verordening (EG) nr. 1223/2009 is geïmplementeerd. Beweringen of claims, zoals het vermelden van een SPF factor, vallen eveneens onder verordening (EU) nr. 655/2013. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzoekt in 2023 of de SPF factor die op het etiket vermeld staat, juist is en is voornemens deze resultaten in het voorjaar van 2024 openbaar te maken. In de onderzoeksopzet leest u meer over de afbakening van het onderzoek, de monstername, de testmethode, de wettelijke basis én het handhavings- en openbaarmakingstraject.