Checklist Veilig omgaan met eten op markten en evenementen

De NVWA controleert of aanbieders van bederfelijke eet- en drinkwaren zich houden aan de regels van de Warenwet en andere levensmiddelenwetgeving. Bij overtredingen kan de NVWA een schriftelijke waarschuwing of een boete opleggen. Onveilige levensmiddelen worden door de verkoper onklaar gemaakt, weggegooid in het bijzijn van de inspecteur of de inspecteur maakt de etenswaar onklaar. De verantwoordelijkheid heeft en neemt u zelf!
Gebruik de checklist om te zien of uw kraam of foodtruck voldoet aan de voedselveilgheidseisen.