Advies van BuRO over de mogelijke gezondheidseffecten van het voedseladditief titaniumdioxide (E171)

BuRO adviseert de minister voor Medische Zorg en Sport te overleggen met voedselproducenten om te zorgen dat consumenten minder worden blootgesteld aan E171 en/of titaniumdioxide. Daarnaast adviseert BuRO te onderzoeken of producten zoals medicijnen bijdragen aan de inname van titaniumdioxide bij de mens, vooral als zij een verhoogde doorlaatbaarheid van de darm hebben. Tot slot adviseert BuRO om lopend proefdieronderzoek naar E171 bij te stellen en onderzoek naar de bijdrage van E171 aan de ontwikkeling van darmkanker bij de mens te steunen.

Mogelijke relatie met darmkanker

Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) en het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA) hebben geconcludeerd dat titaniumdioxide bij inademing kankerverwekkend is. Sinds enkele jaren verschijnen er in de wetenschappelijke literatuur aanwijzingen dat titaniumdioxide mogelijk ook een rol speelt bij de ontwikkeling van darmkanker.

BuRO heeft tijdens een workshop onderzoekers uit verschillende delen van de wereld in contact gebracht met risicobeoordelaars van BuRO en van andere Europese lidstaten. Zij hebben recente wetenschappelijke bevindingen besproken die mogelijk een relatie laten zien tussen darmkanker en E171 of titaniumdioxine, ook bij hoeveelheden van deze stof waarmee de consument dagelijks in aanraking kan komen. 

Aanleiding advies

BuRO heeft dit advies op eigen initiatief opgesteld om de risico’s voor de gezondheid van de Nederlandse consument bij de inname van E171 of titaniumdioxide in te schatten.

Wat is titaniumdioxide?

Titaniumdioxide is een witte kleurstof die gebruikt wordt in vele toepassingen, zoals in kauwgum, pudding en tandpasta. In levensmiddelen is deze stof als voedseladditief E171 zonder beperkingen toegestaan. E171 heeft geen voedingswaarde.