Advies van BuRO over 2,4-dinitrofenol (DNP)

Naar aanleiding van het aantreffen van verschillende zendingen pakketpost met 2,4-dinitrofenol (DNP) in capsules door de Douane is Bureau Risicobeoordeling en Onderzoek (BuRO) om advies gevraagd over de schadelijkheid van DNP voor de volksgezondheid. Vanwege de zeer schadelijke eigenschappen van DNP adviseert BuRO capsules met DNP niet in de handel te brengen en het publiek actief te waarschuwen over de gevaren van de inname van capsules met DNP.