Besluit actieve openbaarmaking slachterijen met permanent toezicht 20 maart 2023

De NVWA kondigt de openbaarmaking van de controlegegevens van grote roodvleesslachthuizen en pluimveeslachterijen met permanent toezicht via een definitief besluit aan. De gegevens worden niet eerder dan 4 weken na de publicatie van dit besluit openbaar. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na de dag waarop het definitieve besluit is bekendgemaakt.