De Nieuw-Zeelandse landplatworm – verkenning van de mogelijkheden voor detectie en bestrijding

De Nieuw-Zeelandse landplatworm (Arthurdendyus triangulatus) staat sinds 2019 op de Europese Unielijst van invasieve exoten. Er was nog weinig bekend over de mogelijkheden voor detectie en bestrijding van de soort. Daarom heeft bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) opdracht gegeven aan Movares dit te onderzoeken. De resultaten staan in onderstaand rapport.

Aanleiding

De Nieuw-Zeelandse landplatworm komt niet in Nederland voor en staat sinds 2019 op de Europese Unielijst. Dit houdt onder andere in dat EU-lidstaten beleid moeten ontwikkelen om introductie en vestiging te voorkomen. Daarom is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van detectie en bestrijding bij import en bij een eventuele besmetting in het veld.

De Nieuw-Zeelandse landplatworm kan in Nederland komen doordat die bijvoorbeeld meelift met potplanten. Het dier leeft in de toplaag van de bodem en eet voornamelijk regenwormen. Dit heeft een negatief effect op inheemse diersoorten die regenwormen eten en ook op de graslandproductie. Meer informatie over de Nieuw-Zeelandse landplatworm staat in deze factsheet en in de risicobeoordeling landplatwormen.