Inspectieresultaten dierenwelzijn transportwaardigheid 2021

Alleen dieren die geschikt zijn voor het voorgenomen transport mogen worden vervoerd. De directie Handhaven van de NVWA houdt hierop toezicht op 2 manieren: tijdens 4-ogen toezicht of tijdens risicogerichte inspecties.

Resultaten inspecties

In 2021 zijn 1.482 inspecties binnen het project Transportwaardigheid uitgevoerd, waarvan 1.414 akkoord en 68 niet akkoord werden bevonden.

4-ogen toezicht

Tijdens 4-ogen toezicht, waarbij een 2e persoon fungeert als medebeoordelaar, zijn 1.326 inspecties uitgevoerd. Hiervan waren 41 inspecties niet akkoord.

Dit toezicht wordt voornamelijk tijdens exportcertificering op de verzamelcentra ingezet, maar ook tijdens de aanvoer van dieren op slachtplaatsen en tijdens exportcertificering op primaire bedrijven. Naast het beoordelen of de dieren transportwaardig zijn, wordt ook onder andere de 21 dagen eis, het reinigen en ontsmetten van het vervoermiddel, de beladingsnorm en stahoogte, eisen met betrekking tot identificatie en registratie en het verbod op het afvoeren van een dier binnen een week na werpen gecontroleerd.

Risicogerichte inspecties

Risicogerichte inspecties op de geschiktheid van de dieren op het voorgenomen transport worden buiten toezicht- en exporttijden uitgevoerd. De 156 risicogerichte inspecties zijn voornamelijk uitgevoerd op de aanvoer van dieren op verzamelcentra en slachtplaatsen. Hiervan waren 27 inspecties niet akkoord.

Inspecties transportwaardigheid

Inspecties transportwaardigheid aantal afdoeningen
akkoordniet akkoord
4-ogen toezicht128541
Risicogerichte inspecties12927
NVWA Brontabel als csv (86 bytes)

Interventies

Aantal en type interventies

onderwerp mededeling ter plaatse schriftelijke waarschuwing rapport van bevindingen proces-verbaal
4-ogen toezicht 24 13 3 1
Risicogerichte inspecties 3 12 10 2
Totaal 27 25 13 3

In totaal zijn 77 overtredingen geconstateerd binnen 68 niet-akkoord inspecties, waarvan 37 keer geconstateerd werd dat er dieren zijn vervoerd die niet geschikt waren voor het voorgenomen transport.

Type overtreding per diersoort

type overtreding leeg vervoermiddel paard-achtigen runderen schaap/ geit varkens totaal
Geschiktheid van de dieren (niet transportwaardig) - - 20 - 17 37
Administratieve verplichtingen - 1 7 1 2 11
Reiniging en ontsmetting 3 - 4 - 2 9
Verzamelen - - 6 - - 6
Omstandigheden dieren - - 2 - 4 6
Eisen vervoermiddel - - 2 1 2 5
Dierlijke producten - - 2 - - 2
Identificatie en registratie - - 1 - - 1
Totaal 3 1 44 2 27 77