Werkhandboek Importkeuring

Dit is het werkhandboek voor de gehele afdeling Importkeuring. Het is een samenvoeging van de bestaande documenten:

  • Werkhandboek Grenscontroleposten (veterinair) en entrepots
  • Werkhandboek Import LM/DV/PV
  • Werkhandboek Vis-Certificering

In dit werkhandboek zijn alle zaken beschreven die binnen de gehele afdeling Importkeuring van toepassing zijn. Specifieke zaken zijn opgenomen in een bijlage per werkstroom en in de bijlagen is ook de voor de accreditaties geldende verwijzingstabel opgenomen.

Het werkhandboek is de brug tussen het kwaliteitshandboek en de procedures van de NVWA en de procedures en instructies van de teams binnen de afdeling Importkeuring .

Het werkterrein waarvoor dit werkhandboek geldt betreft de officiële controles in de Nederlandse grenscontroleposten (GCP’s) veterinaire en niet-veterinaire import controles, entrepots, aanlandingskeuring diepgevroren vis en exportcertificering vis.