Helicoverpa en Chloridea herkennen

Enkele van deze motten hebben de EU-quarantainestatus; deze komen niet in Nederland voor. Ze hebben veel waardplanten, voornamelijk kruidachtige en grassen. De rupsen vreten aan alle bovengrondse plantendelen, en boren in vruchten en bloemknoppen.

In de pdf vindt u informatie over de waardplanten, de verspreiding en de reguleringsstatus van deze organismen. Ook leest u hoe u een mogelijke besmetting van planten met deze organismen herkent.