Korte risicobeoordeling Agrilus planipennis Fairmaire

In deze korte risicobeoordeling een indicatie van het risico van Agrilus planipennis Fairmaire voor Nederland. Er is een inschatting gemaakt van de belangrijkste introductieroutes (pathways), de kans op vestiging en de potentiële impact op de teelt, de groene ruimte (bossen, parken, tuinen en dergelijke) en de export.

Risico’s kunnen wijzigen in de tijd door aanpassing van wet- en regelgeving, handelsstromen, gewasmanagement en dergelijke. Nieuwe informatie en inzichten over bijvoorbeeld de biologie van het organisme kan ook aanleiding zijn beoordelingen aan te passen.