NVWA neemt ruim 350 vogels in beslag bij handelaar

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft woensdag 19 april 369 vogels zoals eenden, ganzen en fazanten en 1 zwaan in beslag genomen bij een groothandel in dieren in de provincie Gelderland. Het grootste deel van deze vogels was geleewiekt. Dit amputeren van een deel van de vleugel is niet toegestaan. Van een aantal andere vogels kon de handelaar niet aantonen dat hij ze legaal in zijn bezit had gekregen. De inbeslaggenomen vogels zijn ondergebracht bij een gespecialiseerde opvang. De NVWA maakt proces-verbaal op tegen de handelaar.

Geamputeerde vleugel
Beeld: ©NVWA

Bij de NVWA was informatie binnengekomen over mogelijke misstanden bij de handelaar. Daarom voerden inspecteurs een controle uit. Zij troffen ongeveer 1.100 vogels aan op het bedrijf. Bij 347 eenden en ganzen en 1 zwaan was een deel van de vleugel geamputeerd. Door dit zogeheten leewieken kunnen vogels niet meer vliegen. Leewieken is in Nederland verboden, tenzij een dierenarts de ingreep uitvoert vanwege een medische noodzaak. Daarnaast is het verboden om geleewiekte vogels te koop aan te bieden. Ook als de vogels in het buitenland zijn geleewiekt.

Een houder moet kunnen aantonen dat hij een vogel legaal in het bezit heeft gekregen. Dat kan onder andere door het dier te voorzien van een gesloten pootring, waarop informatie staat over de soort en de herkomst. Van zo'n 20 fazanten, ganzen en eenden kon de handelaar de legaliteit niet aantonen. Een aantal vogels had helemaal geen pootring, andere vogels droegen een pootring die voor een andere vogelsoort bedoeld is.

Illegale vogelhandel

Er is een levendige handel in vogels. Helaas ook voor een deel illegale handel. Het kan dan gaan om beschermde inheemse en uitheemse vogels die in het wild zijn gevangen. Door de manier waarop ze worden gevangen en vervoerd sterven veel vogels.

Illegale handel in vogels is een gevaar voor de biodiversiteit en brengt vaak dierenleed met zich mee. Daarom pakt de overheid deze illegale handel aan.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).