Natuur en milieu

Een wandeling in het bos, een lunch aan je houten tuintafel of een broodje haring eten op de markt. We beleven plezier aan de natuur. En de natuur levert ons voedsel en ingrediënten om producten van te maken. We moeten de natuur en het milieu beschermen, ook voor de toekomst. Bijvoorbeeld door de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken en te zorgen voor meer biodiversiteit. De NVWA zet zich hiervoor in.

Beschermen van natuur en milieu

Er zijn allerlei regels om de natuur en het milieu te beschermen. Bijvoorbeeld over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze middelen beschermen planten tegen ziekten en plagen. Maar ze kunnen ook schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen en dieren, zoals bijen en hommels. Ook zijn er regels over het gebruik van mest. Overbemesting kan ervoor zorgen dat de bodem of het water in sloten en rivieren vervuild raakt. Boeren mogen daarom maar een bepaalde hoeveelheid mest op hun land uitrijden. En om vissen te beschermen zijn er regels over hoeveel vis er gevangen mag worden.

Invasieve exoten

Sommige dier- en plantsoorten zien we liever niet in Nederland. Deze invasieve exoten komen van nature niet in ons land voor en kunnen veel schade aanrichten aan onze natuur. Zoals de grote waternavel, een plant die zo hard groeit, dat sloten dichtgroeien en dieren in het water stikken. Of de Aziatische tijgermug, een insect die mensen heel ziek kan maken. We inspecteren zendingen die op Schiphol of in de Rotterdamse haven aankomen. We controleren op ongewenste planten en dieren. Zo houden we deze invasieve exoten buiten de deur.

Zo houden wij toezicht

Onze inspecteurs houden toezicht op de naleving van natuur- en milieuregels, zowel op het land als op het water. We gaan met onze boten de zee en meren op om illegale visserij op te sporen. Ook bestrijden we de illegale handel in vogels en nemen souvenirs gemaakt van beschermde dieren of planten in beslag. Fraude met mest gaan we tegen, bijvoorbeeld door mesttransporten te controleren. En we controleren welke gewasbeschermingsmiddelen boeren en tuinders gebruiken.

Wat kunt u doen?

U kunt bijdragen aan het beschermen van onze natuur en het milieu. Bijvoorbeeld door geen planten, dieren en plantaardige producten mee te nemen uit het buitenland. Zo voorkomt u dat u ongemerkt een invasieve exoot meebrengt. Of een beschermde soort die met uitsterven is bedreigd. Plant ook geen invasieve soorten in uw tuin. En bescherm uw planten met middelen die niet schadelijk zijn voor mens, plant en dier.

Samen staan wij voor de veiligheid van mens, dier en natuur. Nu en in de toekomst.