Natuur en milieu

Behoud van biodiversiteit, duurzame landbouw en visserij en beperking van de uitstoot van schadelijke stoffen zijn belangrijke zaken voor de natuur en het milieu in Nederland. Daarom zijn er allerlei regels op dit gebied. Zoals regels voor beschermde dieren, planten en producten, het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, de import van illegaal gekapt hout en beschermde natuurgebieden op zee.

De NVWA ziet erop toe dat ondernemers en burgers zich hieraan houden. Bovendien onderzoeken we de risico’s van soorten die niet van nature in Nederland voorkomen. We controleren ook op de handel en het bezit van deze zogeheten invasieve exoten.