Collectie van NRC fyto online

Het Nationaal Referentiecentrum Fytosanitair (NRC fyto) heeft een nieuwe database gelanceerd waarin de collecties online doorzoekbaar zijn. Voortaan kan worden gezocht op organismen die zijn opgeslagen in de NRC-collectie zoals insecten, bacteriën, schimmels, invasieve planten, nematoden, phytoplasma’s, virussen en viroïden die van fytosanitair belang zijn, evenals gelijkende of verwante soorten. Deze gegevens kunnen nu in één enkele database, de NRC-Bank, worden geraadpleegd. Deze kan hier worden gevonden.

Impressie van de collectie
Beeld: ©NVWA / Impressie van de collectie

Collectiebeheer is een wettelijke taak. Een goede collectie is cruciaal voor het stellen van betrouwbare diagnoses. Het online brengen van de collectie draagt bij aan het uitwisselen van kennis en kunde met (inter)nationale partners. Op dit moment zijn zo'n 9.000 collecties toegankelijk. Dit aantal zal in de komende periode nog worden uitgebreid.

Voor verschillende microbiologische collecties kan de gebruiker een aanvraag doen. Herbariumvellen van invasieve planten en virus-symptomen kunnen alleen online worden geraadpleegd. Insecten op speld of in alcohol kunnen niet worden uitgeleend.

NRC fyto

Het Nationaal Referentiecentrum (NRC) is het kenniscentrum en de autoriteit wereldwijd op het gebied van plantgezondheid, invasieve planten, biologische bestrijders en vectoren van humane en dierlijke ziektes. In haar werk richt zij zich vooral op nieuwe bedreigingen en ontwikkelingen in dit vakgebied met als doel de ecologische, economische en gezondheidsrisico’s in deze werkvelden te beperken.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).