Europese referentielaboratoria fytosanitair

Het Nederlands Instituut voor Vectoren, Invasieve planten en Plantgezondheid (NIVIP) van de NVWA coördineert 2 Europese referentielaboratoria op het gebied van plantgezondheid. De eerste voor bacteriën en de tweede voor virussen, viroïden en fytoplasma’s.

Europese referentielaboratoria (EURls) voor plantgezondheid spelen een belangrijke rol bij het vaststellen van de aanwezigheid van plantenziekten en plagen. Onder meer door het verbeteren van de uniformiteit en de betrouwbaarheid van de analyseresultaten in de Europese Unie.

Wetgeving

De structuur van Europese referentielaboratoria, Nationale referentielaboratoria en Officiële laboratoria is geregeld in de Europese Controleverordening (2017/625/EC). In andere domeinen bestaat deze structuur al langer. Voor plantgezondheid is deze structuur nieuw en zijn er voor het eerst Europese referentielaboratoria aangewezen. Die zijn er voor de volgende organismegroepen:

1. Bacteriën 
2. Insecten en mijten
3. Schimmels en oömyceten
4. Nematoden en
5. Virussen, viroïden en fytoplasma’s

NVWA coördineert Bacteriologie en Virologie

De Europese referentielaboratoria bestaan uit consortia, waarbij de NVWA samenwerkt met laboratoria uit België, Italië en Slovenië. Door de vorming van consortia beschikken ze over een brede kennis van organismen, gewassen en methoden. Nationale referentielaboratoria vinden meer informatie hierover op de EURl-website van de EURLs voor bacteriologie en virologie.

Bacteriologie

Het Europese consortium Bacteriologie bestaat uit:

Virologie

Het Europese consortium Virologie (Virussen, viroïden en fytoplasma’s)  bestaat uit