Nieuwe importeisen vanaf 11 april 2022 voor planten voor opplant van onder meer vaste planten, perkgoed, groenteplanten en bollen

Vanaf 11 april 2022 komen er voor een groot aantal planten bestemd voor opplant eisen bij voor import uit één of meerdere landen. De wijzigingen hebben te maken met nieuwe quarantaine-organismen, en met strengere eisen voor een aantal bestaande quarantaine-organismen.

Wilt u na 11 april 2022 deze producten importeren, dan moeten exporterende landen vaak al op korte termijn actie ondernemen. Voor onder meer de plaagvrije productieplaats en -locatie moeten de autoriteiten al ruim vóór de exportdatum inspecties doen.

Raadpleeg de keuringsdiensten voor wijzigingen in importeisen voor de zogeheten Regulated Non-Quarantaine Pests (RNQP's).

Hieronder staat op hoofdlijnen voor welke producten en landen de eisen gelden, en wat deze inhouden. We noemen de planten op geslachtsniveau, maar de eisen gelden vaak alleen voor bepaalde soorten. De exacte details van de eisen vindt op de website van de EU, in document EU 2021/2285 bijlage VII. Binnen enkele maanden vindt u de eisen ook op de website van de NVWA, onder “Bijschrijvingen bij import anders dan groenten en fruit”. Sommige planten vallen onder importverboden. U mag dergelijke planten, bestemd voor opplant, alleen invoeren als er een officiële uitzondering voor bestaat (zie Register Invoerverboden bij import in de EU). Ze moeten dan in ieder geval aan onderstaande eisen voldoen.

Nieuwe eisen

Voor onderstaande producten gaan nieuwe extra eisen gelden voor import van planten bestemd voor opplant. De eisen gelden niet voor weefselcultuur, zaad en pollen, tenzij anders vermeld. De bestaande eisen voor betreffende producten blijven eveneens van kracht.

Algemeen
 

 • Eisen voor alle planten voor opplant met wortels vanwege Meloidogyne enterolobii (wortelknobbel-nematode)
  Meloidogyne enterolobii wordt regelmatig aangetroffen bij import. Deze nematode heeft vanaf 11 april 2022 de quarantainestatus; de NVWA neemt dan maatregelen bij een vondst bij import of op een bedrijf. Meloidogyne enterolobii heeft zeer veel waardplanten en komt verspreid over de wereld voor. Vanaf 11 januari 2023 mag u planten met wortels uit alle 3e landen alleen nog importeren als ze voldoen aan aanvullende eisen voor deze nematode. Meer informatie vindt u in het webdossier op de NVWA-site.
   
 • Eisen voor alle planten met aanhangend groeimedium vanwege Popillia japonica (kever)
  Popillia japonica is een prioriteits quarantaine-organisme en komt onder andere voor in de EU. Om nieuwe introducties in de EU te voorkomen gelden vanaf 11 april 2022 extra eisen voor import van alle planten met aanhangend groeimedium uit Canada, China, India, Japan, Rusland, Zwitserland, en de Verenigde Staten. Deze landen moeten mogelijk al op korte termijn actie ondernemen om aan de eisen te kunnen voldoen. Waterplanten zijn uitgezonderd van de eisen. Meer informatie over de eisen en voor welke planten deze gelden vindt u in het webdossier op de NVWA-site.
   

Specifieke planten
 

 • Eisen voor Fragaria, Euphorbia pulcherrima en Rubus vanwege Eotetranychus lewisi (spintmijt)
  Deze spintmijt heeft sinds 14 december 2019 de quarantainestatus. Ze komt verspreid over de wereld voor, en heeft veel houtige en kruidachtige waardplanten. In Nederland zijn recent enkele uitbraken geweest op Euphorbia pulcherrima. Vanaf 11 april 2022 mogen bovenstaande planten bestemd voor opplant alleen uit 3e landen worden geïmporteerd als het land, een gebied of de productieplaats vrij is van deze spintmijt. Meer informatie over de exacte eisen vindt u in het EU-document EU 2021/2285, bijlage VII, punt 24.1; het document is in meerdere talen beschikbaar. Lees ook hoe u Eotetranychus lewisi herkent.
   
 • Eisen voor onder meer Allium, Gossypium en Tagetes vanwege Prodiplosis longifila (galmug)
  De eisen gelden voor planten voor opplant van Allium, Asparagus, Cynara, Citrullus, Cucurbita, Cucumis, Glycine, Gossypium, Medicago, Persea, Phaseolus, Ricinus en Tagetes. Naast weefselcultuur, zaad en pollen zijn ook bollen, knollen, stengelknollen en wortelstokken uitgezonderd van deze eisen. Vanaf 11 april 2022 mogen betreffende planten uit Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru en de Verenigde Staten alleen worden geïmporteerd, als ze uit een vrij gebied komen, of als ze (gedurende de laatste 2 maanden) geteeld zijn in een afdoende gesloten productielocatie. Zie EU-document EU 2021/2285, bijlage VII, punt 21.2 voor de exacte details; het document is in meerdere talen beschikbaar.
   
 • Eisen voor Cucurbitaceae en Solanaceae vanwege Ceratothripoides claratris (trips)
  Ceratothripoides claratris heeft vanwege kans op overdracht van virussen vanaf 11 april 2022 de quarantainestatus. Vanaf die datum gelden extra eisen voor planten voor opplant van Cucurbitaceae en Solanaceae uit 3e landen. Zie EU-document EU 2021/2285, bijlage VII, punt 21.1 voor de exacte details; het document is in meerdere talen beschikbaar.

Belangrijke nieuwe quarantaine-soort

Lycorma delicatula, de gevlekte lantaarndrager, krijgt vanaf 11 april 2022 de quarantainestatus. Deze opvallende cicade kan meekomen met plantaardig materiaal, maar ook via allerlei soorten niet-plantaardig materiaal, zoals stenen, auto’s en tuinmeubelen. Er gelden geen extra eisen voor import voor planten omdat dergelijke eisen het risico op introductie in de EU nauwelijks zullen voorkomen. Lycorma delicatula kan zeer schadelijk zijn voor de EU en wij vragen u direct contact met de NVWA op te nemen, als u deze soort aantreft. Op onze website leest u hoe u Lycorma delicatula herkent.

Formele statuswijzigingen

Alle niet-Europese Tephritidae, Begomovirussen, aardappelvirussen en fruitvirussen hebben momenteel de quarantaine-status. Dit geldt ook voor enkele andere insectengroepen. Vanaf 11 april 2022 hebben alleen bepaalde soorten en geslachten nog de quarantainestatus. De lijst met quarantaine-organismen per 11 april 2022 kunt u vinden op de website van de EU, in document EU 2021/2285, bijlage II, of binnen enkele maanden in het Register Q-organismen op de website van de NVWA. Deze wijzigingen hebben geen invloed op bestaande extra vereisten voor import van planten voor opplant.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Particulieren en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88.