Voorbereiding GB certificaten

Groot-Brittannië heeft certificeringsplicht van veterinaire producten ingesteld. Vanaf 1 januari 2021 zijn deze gezondheidscertificaten nodig voor de export van levende dieren naar het VK.

Verdere invoering vindt op aangeven van het VK gefaseerd plaats:

  • voor vlees en vleesproducten en alle dierlijke bijproducten vanaf 1 juli 2022.
  • voor alle zuivelproducten vanaf 1 september 2022.
  • voor overige producten van dierlijke oorsprong, inclusief samengestelde producten en producten van vis vanaf 1 november 2022.

In totaal heeft VK 155 verschillende modellen van deze exportdocumenten gepubliceerd. Daarvan is in Nederland 2/3 deel aangemerkt als relevant voor de bestaande export van Nederland naar VK. 1/3 deel is in gezamenlijk overleg niet geprioriteerd door de brancheorganisatie (BO) en ook de NVWA heeft (nog) geen indicatie dat deze relevant zijn.

U treft hieronder een actueel overzicht van alle VK certificaten die de NVWA wel en niet voorbereidt. Details over deze certificaten treft u in het actuele UK Border Operating Model. Het is relevant dat bedrijven tijdig onderzoeken welke certificaatmodellen zij vanaf 1 juli nodig hebben. Het voorbereiden van een extra model export certificaat kent een doorlooptijd van meerdere weken. Indien u certificaten nodig heeft die nu nog niet zijn aangemerkt in de categorie relevant, is het zeer wenselijk dat u contact opneemt met de NVWA middels het emailadres nvwacoa@nvwa.nl, ovv ‘aanvraag behandeling Brexitcertificaat’. Een heldere onderbouwing van uw verzoek is gewenst. Wanneer u dergelijke verzoeken kort voor of na de ingangsdatum indient, is uw export naar het VK wellicht enige tijd niet mogelijk.

Overzicht GB-certificaten: In behandeling

Overzicht GB-certificaten: In behandeling Tabel 1
Type productGB Certificaat nummer
Aquaculture and open ornamental levendGBHC059E
Biest non-HC142-2011 GBHC129E
Blauwtong verklaringGBHC172
Bloedproducten Non-HC, bestemd voor diervoeder142-2011 GBHC095E
Bloedproducten non-HC, non-Feed142-2011 GBHC097E
Collageen (HC)2019-628 GBHC110E
Colostrum (en producten gebaseerd op) HC605-2010 GBHC068E
Darmen (casings) HC2003-779 GBHC084E
Dierlijke bijproducten bestemd voor petfood142-2011 GBHC132E
Dierlijke bijproducten doeleinden buiten voedselketen142-2011 GBHC098E
Eieren HC798-2008 GBHC075E
Eiproducten non-HC142-2011 GBHC140E
Feed not containing animal ingredientsFeed not containing animal ingredients
Fok- en gebruiksvarkens206-2010 GBHC017E
Food not containing animal ingredientsFood not containing animal ingredients-Food
Gehydroliseerde eiwitten, di- en tricalciumfosfaat non-HC142-2011 GBHC102E
Gelatine (HC)2074-2005 GBHC109E
Gelatine non-HC142-2011 GBHC101E
Gesmolten vet en kanen HC2019-628 GBHC108E
Gesmolten vetten: Feed142-2011 GBHC099E
Gesmoten vetten non-HC non-Feed142-2011 GBHC100E
Herkauwers van goedgekeurde faciliteiten206-2010 GBHC124E
Hommels (kolonie)GBHC026E
Hond | Kat | Fret (commercieel)2019-294 GBHC157E
Hondenkluiven142-2011 GBHC130E
Honing en bijenproducten HC2074-2005 GBHC083E
Honingbijen|hommels (koningin)GBHC025E
Ingeblikt petfood142-2011 GBHC079E
Insecten HC2019-628 GBHC151E
IUU documentenIUU
KiemgroenteKiemgroente
Levende schelpdieren, stekelhuidigen, manteldieren en zeeslakken HCGBHC053E
Niet-inblikt petfood142-2011 GBHC092E
Onbehandelde bloedproducten non-HC, Non Feed-LBH142-2011 GBHC096E
Opnieuw invoeren na tijdelijke import paardenGBHC167E
Ornamental aquatics for closed facilitys1251-2008 GBHC060E
Overige rabies gevoelige dierenGBHC175E
Paardensperma (sectie A, opgevangen na 30 sept 2014)2018-659 GBHC046E
Paardensperma (sectie B opgevangen 1 sep 2010 tot en met 30 sep 2014)2018-659 GBHC047E
Paardensperma (sectie C opgevangen voor 1 sep 2010)2018-659 GBHC048E
Paardensperma (sectie D opgevangen voor 1 okt 2014 speciale opslag)2018-659 GBHC049X
Pluimvee Broedeieren798-2008 GBHC032E
Pluimvee Eendagskuikens798-2008 GBHC030E
Pluimvee Productie- | kweekdieren798-2008 GBHC028E
Pluimveevlees798-2008 GBHC074E
PrimatenGBHC174E
Producten die rauwe melk bevatten (kolom A) HC605-2010 GBHC065E
Producten van botten (Verzoekcertificaat)nvt
Producten welke ei bevatten HC798-2008 GBHC076E
Rauw petfood142-2011 GBHC093E
Rauwe melk (kolom A) HC605-2010 GBHC064E
Runderen (ook buffels en bizons)206-2010 GBHC012E
Runderen In vitro embryo2006-168 GBHC007E
Runderen In vitro embryo van goedgekeurde spermacentra2006-168 GBHC008E
Runderen In vivo embryo2006-168 GBHC006E
Rundersperma (sectie A materiaal)2011-630 GBHC003E
Rundersperma (sectie B materiaal, voor 31 dec 2004 verzameld)2011-630 GBHC004E
Rundersperma (sectie C materiaal, voor dec 2004 speciale opslag)2011-630 GBHC005E
Rundsvlees (inclusief gehakt rundvlees)206-2010 GBHC070E
Salamanders2018-320 GBHC160E
Samengestelde producten28-2012 GBHC088E
Schaap | geit Sperma (sectie B)2010-472 GBHC010E
Schapen|Geiten206-2010 GBHC015E
Smaakgevende ingewanden142-2011 GBHC131E
Tijdelijk of permanente import geregistreerde paardenGBHC168E
Tijdelijk of permanente import niet geregistreerde paardenGBHC169E
Varkenshaar142-2011 GBHC138E
Varkenssperma137-2012 GBHC001E
Vers of verwerkt (gehakt) vlees schaap | geit206-2010 GBHC071E
Vers varkensvlees (inclusief gehakt)206-2010 GBHC024E
Vers vlees (niet gehakt|offal meat) van niet gedomesticeerde gekweekte hertachtigen206-2010 GBHC118E
Vers vlees (niet gehakt|offal meat) van niet gedomesticeerde wilde herkauwers206-2010 GBHC119E
Vers vlees (niet gehakt|offal meat) van niet gedomesticeerde wilde varkensachtigen en tapirs206-2010 GBHC121E
Verwerkte dierlijke eiwitten (PAP's) non-HC afkomstig van insecten142-2011 GBHC090E
Verwerkte dierlijke eiwitten (PAP's) non-HC niet afkomstig van insecten142-2011 GBHC078E
Verwerkte mest142-2011 GBHC106E
Vetderivaten Feed142-2011 GBHC105E
Vetderivaten non-HC, non-Feed142-2011 GBHC104E
Visolie non-HC142-2011 GBHC139E
Visserij producten HC2019-628 GBHC080E
Visserij producten vanuit 3e landen (schip vaart onder de vlag van een memberstate | GB)GBHC081E
Vlees van gekweekte konijnen119-2009 GBHC155E
Vlees van vederwild798-2008 GBHC087E
Vlees van wilde hazen en konijnen119-2009 GBHC153E
Vlees: (gemengde) Vleesproducten2007-777 GBHC127E
Vleesbereidingen (MP-PREP)2000-572 GBHC115E
Vogels, commercieel geen huisdier (geen pluimvee)139-2013 GBHC027E
Vogels: huisdier (geen pluimvee)2007-25 GBHC058E
Zeer verfijnde producten (zie certificaat) voor humane consumptie2019-628 GBHC113E
Zuivel (kolom B) HC605-2010 GBHC066E
Zuivel (kolom C) HC605-2010 GBHC067E
Zuivelmengvoeders142-2011 GBHC091E
NVWA Brontabel als csv (5 kB)

Overzicht GB-certificaten: Niet in behandeling

Overzicht GB-certificaten: Niet in behandeling Tabel 2
Type productEerste Certificaat nummer
Adendum transport per schip (door kapitein)GBHC022
Adendum transport per vliegtuig (door piloot)GBHC023
Andere dierlijke producten voor humane consumptie2019-628 GBHC152E
Ante-mortem verklaringGBHC055
Behandelde grondstof voor productie gelatine | collageen HC2019-628 GBHC112E
Behandelde huiden herkauwer en paard142-2011 GBHC135E
Behandelde jachttrofeeen142-2011 GBHC136E
Bewerkte huiden hoefdieren142-2011 GBHC134E
Bijproducten van bijenteelt142-2011 GBHC103E
Bloed(producten) paardachtigen non-HC142-2011 GBHC094E
Dierlijke producten (vlees) under safeguard measures2007-777 GBHC127E-SM
Doorvoer konijn|haas vlees wild|gedomesticeerd119-2009 GBHC057E
Doorvoer van pluimvee producten (vlees en eieren in alle varianten)798-2008 GBHC077E
Doorvoer|opslag darmen (casings) HC2003-779 GBHC085E
Doorvoer|opslag van (on) behandelde grondstof voor productie gelatine | collageen HC2016-759 GBHC123E
Doorvoer|opslag van vers vlees206-2010 GBHC156E
Doorvoer|opslag van vers vlees (safeguard measures)206-2010 GBHC156E-SM
Doorvoer|opslag van Vleesbereidingen2000-572 GBHC116E
Doorvoer|opslag van Vleesbereidingen under safeguard measures2000-572 GBHC116E-SM
Gelatine t.b.v. foto-industrie142-2011 GBHC143E
Gesmolten vet en kanen HC safeguard measures2019-628 GBHC108E-SM
Grondstoffen voor productie gelatine | collageen HC2019-628 GBHC111E
Horens en producten uit hoorn142-2011 GBHC142E
Importeursverklaring onbehandelde wolGBHC107X
Kikkerbillen HC2019-628 GBHC148E
Loopvogels Broedeieren798-2008 GBHC033E
Loopvogels Dieren enkel bestemd voor slacht798-2008 GBHC035E
Loopvogels Eendagskuikens798-2008 GBHC031E
Loopvogels Productie|kweekdieren798-2008 GBHC029E
Niet gedomesticeerde herkauwers206-2010 GBHC019E
Niet gedomesticeerde varkensachtigen of tapirs206-2010 GBHC020E
Noodslacht2019-624 GBHC056
Onbehandelde jachttrofeeen142-2011 GBHC137E
Onbewerkte huiden hoefdieren142-2011 GBHC133E
Opslag|Doorvoer van levende aquatische dieren|eieren en onverwerkte vis voor humane consumptieGBHC061E
Opslag|Doorvoer dierlijke producten (vlees)2007-777 GBHC128E
Opslag|Doorvoer dierlijke producten (vlees) under safeguard measures2007-777 GBHC128E-SM
Opslag|Doorvoer van melk|zuivel|colostrum605-2010 GBHC069E
Paarden OVA en embryo (na 30 sep 2014)2018-659 GBHC050E
Paarden OVA en embryo (na 31 aug 2010 en voor 1 okt 2014)2018-628 GBHC051E
Pluimvee **EXTRA ADENDUM voor verschepen! (niet door NVWA, door de kapitein)798-2008 GBHC037
Pluimvee Enkele zending, minder dan 20 eenheden798-2008 GBHC036E
Pluimvee Slachtdieren|restock game supply798-2008 GBHC034E
Pluimvee SPF eieren798-2008 GBHC073E
Reptielenvlees2019-628 GBHC150E
Runderen bestemd voor slacht206-2010 GBHC013E
Samengestelde producten voor Doorvoer of opslag28-2012 GBHC089E
Schaap | geit OVA en embryo2010-472 GBHC011E
Schaap | geit Sperma (sectie A)2010-472 GBHC009E
Schapen|Geiten bestemd voor slacht206-2010 GBHC016E
Slakken voor humane consumptie2019-628 GBHC149E
Tapirs|neushoorns|olifanten van goedgekeurde faciliteiten206-2010 GBHC126E
Varkens bestemd voor slacht206-2010 GBHC018E
Varkensachtigen en nijlpaarden van goedgekeurde faciliteiten206-2010 GBHC125E
Varkenshaar afkomstig uit ASF-landenGBHC038E
Varkensvlees under safeguard measures (gehakt niet onder -18 ingevroren)206-2010 GBHC024E-SM
Verklaring tussenproducten medisch142-2011 GBHC144E
Vers vlees (niet gehakt|offal meat) van gedomesticeerde eenhoevigenGBHC117E
Vers vlees (niet gehakt|offal meat) van niet gedomesticeerde gekweekte varkensachtigen en tapirs206-2010 GBHC120E
Vers vlees (niet gehakt|offal meat) van wilde zebraachtigen206-2010 GBHC122E
Visserij producten uit vriezer|reefer|factory vessel door kapitein van het schip te tekenenGBHC082E
Vlees van loopvogels798-2008 GBHC086E
Vlees van wilde zoogdieren anders dan hazen|konijnen|hoefdieren119-2009 GBHC154E
Vleesbereidingen (MP-PREP) under safeguard messures voor vlees niet onder -18 ingevroren2000-572 GBHC115E-SM
NVWA Brontabel als csv (4 kB)