Internationale Dag van de Plantgezondheid en de rol van de NVWA

Vandaag is het de Internationale Dag van de Plantgezondheid. De Verenigde Naties hebben 12 mei uitgeroepen tot International Day of Plant Health, omdat gezonde planten de basis vormen voor al het leven op aarde, maar ook voor voedselzekerheid en voeding. Jaarlijks gaat er in de plantenwereld in Nederland 12 miljard euro om. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) speelt een belangrijke rol in het toezicht op de plantgezondheid en draagt op die manier bij aan de handel en voedselzekerheid in Nederland.

Laborant aan het werk in lab plant
Beeld: ©NVWA

Doelstellingen

Een van de doelstellingen van de Internationale Dag van de Plantgezondheid is het versterken van systemen voor monitoring en vroegtijdige waarschuwingen om planten en de gezondheid van planten te beschermen. Ook het bevorderen van duurzaam beheer van plagen en pesticiden om planten gezond te houden en tegelijkertijd het milieu te beschermen is een doel.

De NVWA speelt bij de verwezenlijking van deze doelstellingen een belangrijke toezichthoudende rol. Ze zet zich in – in nauwe samenwerking met plantaardige keuringsdiensten en laboratoria – om te voorkomen dat schadelijke plantenziekten en plagen Nederland binnenkomen en zich verspreiden. En als ze wel binnenkomen, bestrijdt de NVWA ze.

Video

Ter gelegenheid van de Dag van de Plantgezondheid heeft de NVWA een korte video over haar werk gemaakt. Kijk om meer te weten te komen over de toezichthoudende taak van de NVWA.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).