NVWA lokaliseert met wratziekte besmette tarragrond uit Duitsland

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft wratziekte aangetroffen in tarragrond afkomstig van een Duitse aardappelverwerkende fabriek. In totaal is circa 13.000 ton tarragrond ten onrechte gestort op twee Nederlandse percelen gedurende de periode oktober 2021 tot april 2022.

Terragrond besmet met wratziekte
Beeld: ©NVWA

Uit onderzoek door de NVWA naar aanleiding van een melding, bleek dat tarragrond was aangevoerd van een Duitse aardappelverwerkende fabriek. Tarragrond is aanhangende grond die vrijkomt bij het verwerken van aardappels na de oogst. Vanwege het hoge risicoprofiel heeft de NVWA deze tarragrond onderzocht op quarantaineorganismen. Hierbij is de aanwezigheid van rustsporen van wratziekte (Synchytrium endobioticum) vastgesteld.

Misstanden

De NVWA en Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben gezamenlijk met de Duitse autoriteiten de grondtransporten in kaart gebracht. Daarbij is onder anderen gebruik gemaakt van drones en satellietfoto’s. Tijdens dit onderzoek kwam een reeks misstanden aan het licht. Zo geldt in de Duitse deelstaat, waarvan de grond afkomstig, is een verbod voor afzet van tarragrond van aardappelverwerkende bedrijven naar akkerbouwpercelen. Met de afzet als afvalgrond naar Nederland verdween de tarragrond uit het zicht van de Duitse fytosanitaire autoriteiten. Verder bleek de tarragrond deels gestort op een ander perceel dan het perceel waarvoor ILT vergunning had verleend. Ook bleken beide percelen niet aangemeld bij de NVWA voor de zogeheten tarragrondregeling. Tenslotte bleek de tarragrond besmet met quarantaineorganismen, waaronder wratziekte.

Wratziekte is zeer schadelijk voor de aardappelteelt. Vanwege de lange overlevingsduur van de rustsporen van deze schimmelziekte is aardappelteelt op besmette percelen niet toegestaan voor tenminste 20 jaar. Vanwege de grote hoeveelheid gestorte tarragrond, heeft de NVWA extra maatregelen opgelegd om verstuiven van wratziektesporen tegen te gaan.

Aangescherpt toezicht

Gezien het grote fytosanitaire risico scherpen NVWA en ILT in samenwerking met de Duitse autoriteiten het toezicht op invoer van Duitse tarragrond aan. De NVWA zal gericht handhaven voor tarragrond van de betrokken fabriek.

In Nederland is het onder voorwaarden mogelijk om tarragrond van aardappelverwerkende bedrijven af te zetten naar landbouwpercelen. Bedrijven moeten dit vooraf melden aan de NVWA, die deze percelen besmet verklaart met aardappelmoeheid. De NVWA gaat het toezicht op deze tarragrondregeling aanscherpen.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88.