Teeltvoorschriften akkerbouw en tuinbouw

Binnen de Europese Unie gelden regels om plantenziekten en plagen te voorkomen, bestrijden of te beperken. Daarnaast zijn in Nederland extra regels voor telers. Dit zijn de teeltvoorschriften. De NVWA controleert of telers zich aan de regels houden voor het telen en verhandelen van planten. We schakelen daarbij keuringsdiensten in.

Achtergrond teeltvoorschriften

Het initiatief van deze teeltvoorschriften lag vroeger bij de productschappen. Later zijn ze opgenomen in:

Groot draagvlak

Telers en overheid werken samen om planten gezond te houden. En daarmee ook de handel. Aanpassingen van de voorschriften gaan altijd in overleg. Willen telers en belanghebbende ketenorganisaties iets wijzigen in de teeltvoorschriften? Dan vragen zij het ministerie van LVVN om de wet- en regelgeving aan te passen. Omgekeerd zal de overheid eerst overleggen met de sector als zij de teeltvoorschriften wil aanpassen. Er is hierdoor een groot draagvlak voor de teeltvoorschriften.

Overzicht teeltvoorschriften

Het onderstaande overzicht geeft per teeltvoorschrift een toelichting op de regels. En op het toezicht op de naleving ervan. Bekijk daarnaast ook de Europese voorschriften tegen plantenziekten en plagen.

Voorschriften bij teelt van aardappelen

Voorschriften bij teelt overige gewassen

Genetisch gemodificeerde organismen