Voorkom Afrikaanse varkenspest via diertransport!

Afrikaanse varkenspest, een zeer besmettelijke dierziekte, breidt zich uit in verschillende EU-lidstaten en landen buiten de Europese Unie. Reinig en ontsmet daarom uw veewagens direct na (terug)komst in Nederland. Zo helpt u Afrikaanse varkenspest voorkomen. 

Verspreiding Afrikaanse varkenspest voorkomen
Beeld: ©NVWA

Varkens kunnen besmet raken als ze worden vervoerd in niet goed schoongemaakte veetransportmiddelen, die in besmette gebieden zijn geweest. 

Daarom moeten veewagens, afkomstig uit risicolanden of -gebieden, direct na binnenkomst in Nederland extra worden gereinigd en ontsmet, op een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats, slachthuis of verzamelcentrum.

Lees de NVWA-flyer over het voorkomen van Afrikaanse varkenspest voor meer informatie, en voorkom verspreiding van deze ziekte via diertransport.