Bernadette Ossendorp Chief Food Safety Officer bij de NVWA

Bernadette Ossendorp is per 1 oktober 2022 benoemd als Chief Food Safety Officer (CFSO) bij de NVWA. Deze functie is belangrijk voor het optimaal inzetten van de toezichtscapaciteit van de NVWA op de grootste voedselveiligheidsrisico's.

Bernadette Ossendorp Chief Food Safety Officer
Beeld: ©NVWA

Tevens is de functie van Bernadette van belang voor het onderhouden van externe verbindingen van de NVWA op het vakgebied. Goed contact met het bedrijfsleven, NGO's, VWS, LNV en autoriteiten in andere landen zijn randvoorwaardelijk om de maatschappelijke opgaven op het gebied van voedselveiligheid te kunnen realiseren.

Bernadette Ossendorp was hiervoor onder andere afdelingshoofd Kwaliteit van Zorg en Gezondheidseconomie en afdelingshoofd Voedselveiligheid bij het RIVM (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Zij studeerde scheikunde aan de Universiteit Utrecht, met hoofdvak biochemie en bijvakken microbiologie en toxicologie en promoveerde bij dezelfde universiteit op een biochemisch onderwerp. Zij was jarenlang actief als inhoudelijk expert op de risico's van residuen van gewasbeschermingsmiddelen in voedsel en nam deel aan diverse werkgroepen en panels van zowel de European Food Safety Authority (EFSA) als de Codex Alimentarius (een samenwerkingsverband van de Verenigde Naties, de WHO en de FAO). Zij had dan geregeld de rol van voorzitter.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).