Energielabels huishoudelijke apparatuur nog niet altijd op orde

Uit marktonderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat 87% van de onderzochte elektrische huishoudelijke apparaten een correct energielabel heeft. De NVWA heeft in 2022 ruim 15.000 apparaten onderzocht. Het overgrote deel daarvan voldeed. Maar bij ruim 1.900 producten was het wettelijk verplichte energielabel niet op orde. De meest geconstateerde overtreding was het volledig ontbreken van het label. De resultaten zijn gedeeld met de gecontroleerde bedrijven. Dit jaar volgen herinspecties.

Wasmachine met energielabel
Beeld: ©PureBudget

Producenten en winkeliers zijn sinds 1996 wettelijk verplicht een energielabel op elektrische huishoudelijke apparatuur te plaatsen. Een energielabel helpt consumenten bij de keuze om het meest energievriendelijke model te kopen. Het doel hiervan is het verminderen van energieverbruik. De NVWA controleert of bedrijven zich aan de regels houden. In 2021 is de wetgeving aangepast en is er een nieuw energielabel geïntroduceerd. Een van de veranderingen is dat de plussen (zoals A+,A++, A+++) niet meer zijn toegestaan voor een aantal productgroepen.

In 2022 heeft de NVWA een brede marktverkenning uitgevoerd waarbij is onderzocht of bedrijven bekend zijn met de nieuwe wetgeving. In totaal zijn de energielabels van ruim 15.000 elektrische huishoudelijke apparaten gecontroleerd bij 300 fysieke en online winkels. Bij 87% van de onderzochte producten bleek het energielabel te voldoen aan de nieuwe eisen. Er was een energielabel aanwezig, het bevatte de juiste informatie en het was op de correcte wijze geplaatst.

1.900 producten niet op orde

Maar bij ruim 1.900 producten (13%) was dit niet op orde. Bij 8% ontbrak het verplichte label zelfs helemaal. Andere tekortkomingen waren het gebruik van een ongeldig, oud label (3%), het label zat op de verkeerde plek (2%), het label was verkeerd vormgegeven en het label bevatte onjuiste informatie. De meeste tekortkomingen zijn aangetroffen op airco's, wasmachines, afwasmachines en koel- en vriesapparaten.

Meerderheid winkels voldoet niet volledig

Een opvallend resultaat uit de marktverkenning is dat de meerderheid van de 300 onderzochte online en fysieke winkels de zaken niet volledig op orde heeft. Bij bijna 80% van de fysieke winkels zijn tekortkomingen geconstateerd en bij internetwinkels lag dit percentage op 85%. Alle ondernemers die zijn gecontroleerd hebben uitgebreide informatie ontvangen over de resultaten en de eisen waaraan zij moeten voldoen. De NVWA gaat onderzoeken waarom de naleving achterblijft.

Herinspecties

In de eerste helft van 2023 voert de NVWA herinspecties uit om te bekijken of de naleving is verbeterd. Is dat niet het geval dan wil de toezichthouder, naast voorlichting bieden, ook strenger gaan handhaven.

Toezicht NVWA

De NVWA houdt in opdracht van het ministerie van EZK toezicht op de Wet uitvoering EU-handelingen energie-effici├źntie (WEE). Deze wetgeving stelt onder meer eisen aan energielabels van huishoudelijke apparaten, zodat consumenten goed voorgelicht worden over het energiegebruik. Bij het kopen van een product is het daarom belangrijk dat een apparaat beschikt over een correct energielabel. Het is een Europese verplichting dat lidstaten controleren of bedrijven zich aan de WEE houden. Wanneer consumenten een product aantreffen zonder energielabel, dan kunnen ze dit melden bij de NVWA.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).