Vrijwel alle onderzochte plastic laarzen voldoen aan limiet voor weekmakers

Bij vrijwel alle door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzochte plastic laarzen blijft het gehalte weekmakers onder de wettelijke limiet. In totaal onderzocht de NVWA 39 laarzen op de aanwezigheid van weekmakers waarvoor een wettelijke limiet geldt. Weekmakers zijn chemische stoffen die gebruikt worden om kunststof producten soepel te maken, maar die in hoge concentraties schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. In 5 van de onderzochte laarzen trof de NVWA een te hoog gehalte weekmakers aan. Bij 1 paar kinderlaarsjes was het gehalte zo hoog dat er sprake was van een ernstig veiligheidsrisico. Alle laarzen met een te hoog gehalte aan weekmakers zijn inmiddels van de markt gehaald.

Kind met rode regenlaarzen in plas water
Beeld: ©PureBudget

De onderzochte laarzen zijn willekeurig gekozen en aangeschaft bij webshops en in winkels. Er is gekeken naar het gehalte van de voor dit product gereguleerde weekmakers. De resultaten van het onderzoek zijn op productnaam te vinden op onze website met inspectieresultaten.

De NVWA onderzocht ook seksspeeltjes op de aanwezigheid van gereguleerde weekmakers. Alle 38 onderzochte dildo’s voldeden aan de wettelijke eisen. De resultaten van dit onderzoek zijn terug te vinden op onze website met inspectieresultaten.

Weekmakers

Weekmakers zitten in veel verschillende producten, zoals speelgoed, sportartikelen, plakband, en pvc-vloeren. Deze chemische stoffen kunnen bij blootstelling aan hoge doses schadelijk zijn voor de gezondheid, bijvoorbeeld omdat ze invloed hebben op de vruchtbaarheid of het hormoonsysteem. Daarom zijn er binnen de Europese Unie (EU) afspraken gemaakt. Voor sommige weekmakers geldt een wettelijke limiet: er mag maar een bepaalde hoeveelheid in een product zitten.

De EU kijkt niet alleen naar het soort weekmaker, maar ook naar het product en hoe dat gebruikt wordt. Voor speelgoed gelden bijvoorbeeld andere eisen dan voor pvc-vloeren. Daarom verschilt de wettelijke limiet  per soort product of productgroep. Voor plastic laarzen geldt een maximaal gehalte aan weekmakers van 0,1% van het gewicht van weekgemaakte materiaal.

Verkennend onderzoek

Producenten van plastic artikelen voegen steeds vaker alternatieve weekmakers toe om plastic zachter te maken. Voor deze weekmakers zijn (nog) geen limieten vastgesteld. Het kan gaan om onschuldige stoffen, maar in sommige gevallen is er nog onzekerheid over de schadelijkheid. De NVWA heeft een verkennend onderzoek verricht om te onderzoeken of er alternatieve weekmakers worden gebruikt.

Met de beschikbare analysetechnieken kan alleen worden vastgesteld  dat er zowel bij de onderzochte plastic laarzen als bij de dildo’s alternatieve weekmakers zijn gebruikt. Welke weekmakers dit precies zijn en in welk gehalte ze in een product zitten, kan op dit moment niet worden bepaald. Samen met risicospecialisten van bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) bekijkt de NVWA welke van deze alternatieve weekmakers er in de toekomst met nauwkeurige methoden worden onderzocht. Het ministerie van VWS kan de resultaten van een dergelijk onderzoek gebruiken in het Europese afwegingsproces waarin wordt bepaald of er Europese limieten moeten worden vastgesteld voor niet gereguleerde weekmakers.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).