Operationalisering nieuwe regels voor invoer in VK nadert heel snel

Op 31 januari 2024 gaat de volgende invoeringsfase van de Brexit in. Niet eerder was de communicatie vanuit het VK daarover zo nadrukkelijk. Het is van groot belang dat u op de hoogte bent van de veranderingen die dit met zich meebrengt en dat u zich tijdig en gedegen heeft voorbereid.

Stena Line schip aangemeerd in haven
Beeld: ©NVWA

Vanaf 31 januari worden er strengere eisen gesteld aan de export van producten naar het Verenigd Koninkrijk (VK). Het VK heeft duidelijke instructies opgenomen in het Border Target Operating Model (BTOM) Het originele gepubliceerde document staat op de website van DEFRA., waarin de inhoud en timing van de grenscontroleprocessen voor goederen die het VK binnenkomen worden beschreven. Voor een breed scala aan producten is per 31 januari een vooraanmelding en een gezondheidscertificaat vereist, en een deel van het fysieke toezicht verschuift vanaf 30 april naar de grens.

In de afgelopen jaren werden deze maatregelen al doorgevoerd voor de hoog-risico producten. Nu is het, na uitstel, de beurt aan medium risk producten. Het VK heeft uitgebreide toelichting gegeven aan de diverse operators in de keten. Ook aan de Nederlandse kant van de Noordzee is veel gebeurd aan voorbereiding en informatiedeling. Volgende week moet blijken of iedereen daadwerkelijk voldoende is voorbereid om de goederenstroom naar het VK te kunnen voortzetten. Zonder tijdige en gedegen voorbereiding zal dit namelijk niet meer mogelijk zijn.

Voor meer uitleg over het gehele proces kunt u de detailinformatie in vakmeldingen en op de websites van de overheid, keuringsdiensten, brancheorganisaties en de campagne Get Ready for Brexit waarmee intensief is samengewerkt raadplegen.

Hebt u nieuwe operationele vragen, dan kunt u deze in de komende week dagelijks via uw brancheorganisatie voorleggen aan de Brexit-coördinatoren.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).