Informatieblad 76: Charitatieve Instellingen en Organisaties

Dit informatieblad is bestemd voor instellingen en organisaties zonder winstoogmerk, die levensmiddelen verstrekken aan kansarmen in het kader van voedselhulp en armoedebestrijding.

Het informatieblad beschrijft richtlijnen over de interpretatie van regels rondom voedselveiligheid, waarbij de onderwerpen houdbaarheidsdata, traceerbaarheid, etikettering en invriezen van levensmiddelen, expliciet zijn opgenomen.