De hoogste rechter heeft uitspraak gedaan

Na het hoger beroep doet de hoogste rechter een uitspraak. Hierin leest u of de hoogste rechter u wel of niet gelijk geeft. U ontvangt de brieven hierover van de rechtbank.

Wat betekenen de conclusies in de uitspraak?

U krijgt een van de volgende reacties:

  • U heeft gelijk: uw beroep wordt gegrond verklaard. U krijgt het onterecht betaald bedrag van ons terug.
  • U heeft ongelijk: uw beroep wordt ongegrond verklaard. Er verandert niets voor u.
  • Uw beroepschrift is niet in behandeling genomen: uw beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard. Er verandert niets voor u.

De hoogste rechter kan ook bepalen dat de lagere rechter nogmaals naar zaak moet kijken. Dan wordt de zaak terugverwezen naar de rechtbank.

Ik ben het niet eens met de uitspraak

De uitspraak van de hoogste rechter is definitief. U kunt deze beslissing niet aanvechten.