Ik heb een inspectie gehad

Een inspecteur van de NVWA heeft bij u een controle gedaan. Deze inspectie kan verschillende gevolgen hebben voor u. Bekijk hieronder wat voor u geldt. Bij iedere situatie leggen we uit wat u moet of kunt doen. U leest ook op welke momenten u uw reactie kunt geven of bezwaar kunt maken.

Bekijk uw situatie

Als alles in orde was tijdens de controle hoeft u niets te doen. Zijn er overtredingen geconstateerd dan kunt u een mondelinge officiële waarschuwing hebben gekregen van de inspecteur. Of de inspecteur heeft u verteld dat u mogelijk een boete krijgt, of dat u een maatregel opgelegd krijgt. Ook kan de inspecteur hebben aangegeven dat er een proces-verbaal wordt opgemaakt. U krijgt altijd schriftelijk bericht over de afhandeling, als er een overtreding is gezien. Bekijk hieronder wat voor u geldt.

Stappen bij een officiële waarschuwing

Stappen bij een maatregel

Stappen bij een boete

Overige situaties