Ik kan een zienswijze indienen

U kunt een reactie geven op het Voornemen van boeteoplegging of het Voornemen tot opleggen van een maatregel. Dit noemen we een zienswijze.

Heeft u bijvoorbeeld informatie die niet staat in het Rapport van bevindingen van de inspecteur? Of zijn er andere zaken die wij moeten weten? Dan kunt u dit melden in uw zienswijze. Uw reactie gebruiken we dan voor onze beoordeling om te bepalen of u de boete of maatregel krijgt of niet.

Stuur uw zienswijze op tijd

Let erop dat u uw zienswijze op tijd naar ons stuurt. In de brief staat hoeveel tijd u heeft. Deze periode begint te lopen vanaf de datum die boven de brief staat.

U kunt uw zienswijze naar ons mailen via: zienswijze@nvwa.nl

U kunt het ook per post sturen via:

 • NVWA
 • Divisie Juridische Zaken, t.a.v. team Bestuurlijke maatregelen
 • Postbus 43006
 • 3540 AA Utrecht

Zet nuttige informatie in uw zienswijze

Onderstaande informatie is nuttig om in uw zienswijze te zetten:

 • Ik kan de boete niet betalen, want …
  (stuur hierbij ook financiële stukken die laten zien dat u niet kunt betalen)
 • Er was geen sprake van een overtreding, want …
 • Feiten in het Rapport van bevindingen kloppen niet, want …
 • Er is sprake van een bijzondere situatie, want …
 • Ik heb problemen in mijn privésfeer of ik heb een persoonlijke situatie, namelijk …
 • Ik was niet in staat om de overtreding te voorkomen, omdat …
 • Ik heb een Voornemen tot oplegging van een maatregel ontvangen, maar ik heb de overtreding opgelost door …

Welke argumenten maken weinig kans?

 • Ik heb een Voornemen tot boeteoplegging ontvangen, maar ik heb de overtreding al opgelost.
 • Ik heb een Voornemen tot boeteoplegging ontvangen, maar ik ben niet eerst gewaarschuwd.
 • Ik ken de regels niet.
 • Mijn personeel heeft de overtredingen begaan.

Vragen? Neem contact op.

Heeft u vragen over geven van uw zienswijze? Neem dan gerust contact op met de behandelaar van uw zaak. De contactgegevens van de behandelaar van uw zaak vindt u boven aan de brieven die u van ons heeft gehad.