Ik kan in beroep gaan bij de rechter

Bent u het niet eens met ons Besluit op bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter. Onderaan de brief met het Besluit tot bezwaar vindt u informatie over hoe u dat kunt doen. En ook binnen welk termijn u dit moet doen.

Op de website van de rechtspraak vindt u alle stappen van een beroep.

Neem eerst contact met ons op

Het is goed om eerst contact op te nemen met de behandelaar van uw zaak. Misschien kunnen we uw vragen op die manier al beantwoorden. De contactgegevens van de behandelaar van uw zaak vindt u boven aan de rechterzijde van de brief.

Wat moet in het beroepschrift staan?

In het zogenaamde 'beroepschrift' zet u alles wat de rechter moet weten:

 • de datum dat u in beroep gaat
 • uw naam en adres
 • een omschrijving van de boete of maatregel die u van de NVWA heeft gekregen, met het briefkenmerk, datum en boetezaaknummer, of een kopie van het besluit tot oplegging van boete of maatregel én besluit op bezwaar
 • de reden(en) waarom u het niet eens bent met de boete of de maatregel
 • uw handtekening

Gaat u namens een ander in beroep? Stuur dan een machtiging mee. Zorg dat u alle bovenstaande gegevens vermeldt en u uw handtekening zet. Als iets ontbreekt, dan kan de bestuursrechter uw beroepschrift niet behandelen.

Welke redenen hebben meestal geen succes?

 • Ik heb een boete ontvangen, maar ik heb de overtreding al opgelost.
 • Ik heb een boete ontvangen, maar ik ben niet eerst gewaarschuwd.
 • Ik ken de regels niet.
 • Mijn personeel heeft de overtredingen begaan.

Bij wie moet ik in mijn beroepschrift inleveren?

Onderaan de brief leest u waar u uw beroepschrift moet inleveren.

 • Bij de Rechtbank Rotterdam. Als het gaat om besluiten tot oplegging van een boete op grond van de Wet dieren, Plantgezondheidswet, Wet op de gewasbescherming en biociden, Warenwet, en de Tabaks- en rookwarenwet, of om besluiten tot oplegging van een maatregel op grond van de Warenwet.
 • Bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). As het gaat om besluiten tot oplegging van een maatregel op grond van de Wet dieren, Plantgezondheidswet, Wet op de gewasbescherming en biociden en Landbouwwet of om besluiten op grond van de Landbouwkwaliteitswet en Zaaizaad- en plantgoedwet 2005.
 • Bij de Rechtbank van uw woonplaats. Als het gaat om andere zaken.