Ik kan (soms) in hoger beroep

Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter? Dan kunt u in sommige gevallen in hoger beroep gaan.

Op de website van de rechtspraak vindt u alle stappen van een hoger beroep.

Wat moet in het hoger beroepschrift staan?

In het hoger beroepschrift zet u:

 • de datum dat u in hoger beroep gaat
 • uw naam en adres
 • een omschrijving van de boete of maatregel, met het briefkenmerk, datum en boetezaaknummer, of een kopie van de hele beschikking en besluit op bezwaar
 • Referentie naar de uitspraak van de rechter
 • de reden(en) waarom u het niet eens bent met de boete of de maatregel
 • uw handtekening

Gaat u namens iemand ander in hoger beroep? Stuur dan een machtiging mee. Zorg dat u alle bovenstaande gegevens vermeldt en u uw handtekening zet. Als iets ontbreekt, kan de hogere beroepsrechter uw beroepsschrift niet behandelen.

Welke redenen hebben meestal geen succes?

 • Ik heb een boete ontvangen, maar ik heb de overtreding al opgelost.
 • Ik heb een boete ontvangen, maar ik ben niet eerst gewaarschuwd.
 • Ik ken de regels niet.
 • Mijn personeel heeft de overtredingen begaan.

Bij wie moet ik in mijn hoger beroepschrift inleveren?

Onderaan de brief leest u waar u uw hoger beroepschrift moet inleveren.

 • Bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Als het gaat een uitspraak van de rechtbank Rotterdam over besluiten tot oplegging van een boete op grond van de Wet dieren, Plantgezondheidswet, Wet op de gewasbescherming en biociden, Warenwet en de Tabaks- en rookwarenwet of om besluiten tot oplegging van een maatregel op grond van de Warenwet.
 • Bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als het gaat om een uitspraak van een andere rechtbank of een uitspraak van de rechtbank Rotterdam over andere zaken.