De NVWA waarschuwt consumenten voor onveilige aanstekers. We onderzoeken meldingen. En we laten onveilige aanstekers uit de handel halen.

Meld onveilig product bij NVWA via 0900-03 88

(gebruikelijke belkosten)

Aanstekers

Een aansteker is een busje vloeibare brandstof met een ontsteker. De meest voorkomende aansteker is een wegwerpaansteker. Deze heeft een plastic reservoir, is gevuld met butaangas en voorzien van een vuursteentje.

Risico’s van onveilige aanstekers

Aanstekers moeten veilig zijn bij normaal gebruik. De volgende dingen kunnen misgaan bij het gebruik van aanstekers:

  • Aanstekers bevatten brandbaar gas. Wanneer een aansteker op een te warme plek ligt kan dat brand veroorzaken.
  • Aanstekers kunnen, bijvoorbeeld door vallen, beschadigd raken. Een aansteker die gas lekt kan vlam vatten of ontploffen.
  • Voor u een aansteker opbergt is het raadzaam te controleren of de vlam ook echt gedoofd is; soms blijft een vlam nog even door branden nadat u de aansteker uit heeft laten gaan.
  • Vul een navulbare aansteker met de juiste vulling.

Europese eisen voor aanstekers

Een bedrijf dat aanstekers ontwerpt, produceert of verhandelt is verantwoordelijk voor de veiligheid ervan. Aanstekers mogen geen bijzondere gevaar opleveren voor de veiligheid of gezondheid van de mens (Warenwet, artikel 18 onder a).

Voor aanstekers geldt de Europese norm ‘EN –ISO 9994:2006: Lighters - Safety specification’. Dit is een gerefereerde geharmoniseerde norm onder de Richtlijn algemene productveiligheid (2001/95/EG). De norm is ook opgenomen in de bijlage bij de Warenwetregeling aanwijzing algemene veiligheidsnormen.

Onderzoek naar risico’s van aanstekers

In 2017 onderzocht de NVWA of wegwerpaanstekers brandwonden veroorzaken.