Allergenen op etiket levensmiddelen

Allergenen zijn stoffen in levensmiddelen waar consumenten ernstig ziek van kunnen worden. Daarom moet u deze stoffen duidelijk en op de juiste wijze op het etiket vermelden. U leest hier om welke allergenen het gaat, wat u precies op het etiket moet zetten en in welke vorm.

Hoe vermeld ik allergenen op het etiket van een levensmiddel?

Allergenen-etikettering geldt voor 14 allergenen die zijn opgenomen op een EU-lijst. U moet de naam van deze allergenen altijd duidelijk op het etiket vermelden. Bovendien moet u deze naam benadrukken zodat deze duidelijk te onderscheiden is van de rest van de lijst van ingrediënten, bijvoorbeeld met een ander lettertype, stijl of achtergrond. De meeste levensmiddelenbedrijven gebruiken een vet lettertype om allergenen te benadrukken. Ook kunt u hoofdletters of onderstreping gebruiken. Let op de duidelijkheid van een allergenenvermelding in woorden zoals eipoeder. Als het allergeen niet goed zichtbaar is, dan kunt u ook het hele woord eipoeder benadrukken.

Waar vermeld ik allergenen op het etiket?

Vermeld allergenen in de lijst van ingrediënten. Is die er niet? Gebruik dan 'bevat [allergeen]' bij de benaming van het levensmiddel. Dit hoeft niet als de naam van het allergeen al duidelijk in de benaming van het levensmiddel is genoemd. U mag allergenen niet vrijwillig herhalen buiten de lijst van ingrediënten om. Niet met woorden en ook niet met symbolen of tekstvakken. Een zogenaamde aparte allergenenbox, onder of in de buurt van de lijst van ingrediënten, is dus niet toegestaan. Dat komt omdat wij in de praktijk zien dat de kans op fouten groter is als de allergeneninformatie herhaald wordt op een etiket.

Welke regels gelden er voor glutenbevattende granen?

  • Gebruikt u ingrediënten die gemaakt zijn van glutenbevattende granen? Dan moet u de naam van de graansoort vermelden. Bijvoorbeeld gerstemoutazijn of havervlokken.
  • Gebruikt u spelt, khorasan of durum? Verwijs dan duidelijk naar de graansoort tarwe. Bijvoorbeeld tarwe, of tarwe (spelt) of spelttarwe.
  • U mag zelf bepalen of u het woord ‘gluten’ toevoegt aan de vermelding van de graansoort, bijvoorbeeld tarwemeel (gluten).
  • Voegt u gluten als ingrediënt toe? Dan moet u de graansoort vermelden waarvan de gluten afkomstig zijn. Bijvoorbeeld gluten (tarwe), tarwegluten of gluten (van tarwe).
  • Voldoet een product met een glutenbevattend graan aan de voorwaarden van Verordening (EU) Nr. 828/2014? Dan mag u 'glutenvrij' of ‘met zeer laag glutengehalte’ op het etiket vermelden. U moet dan wel de glutenbevattende graansoort vermelden en benadrukken als allergeen in de lijst van ingrediënten (bijvoorbeeld ‘glutenvrije tarwemeel’).

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over het vermelden van allergenen in horeca, ambachtelijke zaken, retail en instellingen in paragraaf 20.3 van het Handboek Etikettering van levensmiddelen.