Belangrijkste eisen verhuurders

Op deze pagina vindt u de belangrijkste eisen waaraan verhuurders van attractiestoelen zich moeten houden.

Bij een te verhuren attractietoestel moet de verhuurder de onderstaande documenten bijvoegen:
(de huurder van het attractietoestel moet deze documenten op de locatie van het toestel hebben).

  • Een gebruiksinstructie waar alle relevante gegevens op vermeld staan voor een veilige opstelling en gebruik van het attractietoestel.
  • Een voor de huurder in te vullen blad waarop deze aantekeningen kan maken over onderhoud en ongevallen.
  • Op het toestel en op de gebruiksinstructie moeten identificatietekens staan, zodat een koppeling tussen het toestel, de gebruiksinstructie en het logboek of actueel dossier mogelijk is. Bovendien moet duidelijk zijn aangegeven waar het logboek of actueel dossier kan worden ingezien.
  • Een kopie van het laatste certificaat van goedkeuring en kopie van de bladzijden uit het logboek of actueel dossier met conclusies van de laatste keuring door de keuringsinstantie. Bovendien moet de geldigheidsduur van het laatste certificaat van goedkeuring zijn aangegeven.

Meer informatie

  • Volgens artikel 14 punt 2 van het WAS moet het toestel vergezeld gaan van een dossier.