Wat moet ik weten als ik een attractie verhuur?

Verhuurt u attractietoestellen, zoals rodeostieren? Dan moet u verschillende documenten aanleveren bij de huurder, zodat deze de attractie veilig kan gebruiken.

Welke documenten moet ik aanleveren bij een attractie?

Aan de huurder van het attractietoestel levert u de volgende documenten:

  • een gebruiksaanwijzing
    Hierin staat hoe de huurder het attractietoestel veilig kan opstellen, afbreken en gebruiken.
  • (een kopie van) het certificaat van goedkeuring
    Attractietoestellen moeten regelmatig gekeurd worden. Lever een kopie van het laatste certificaat van goedkeuring mee.
  • een kopie van het logboek of actueel dossier
    U hoeft niet het hele logboek of actueel dossier te geven, maar wel de bladzijden waarin de uitkomst van de laatste keuring staat vermeld. De geldigheidsduur van het laatste certificaat van goedkeuring moet er ook in staan. Verder moet u aangeven waar de huurder het hele logboek of actueel dossier kan inzien.
  • Een formulier om (ernstige) ongevallen te kunnen melden.

Verder moet het identificatienummer van het toestel op het toestel zelf én op de gebruiksinstructie staan. Zo weet de huurder zeker dat deze bij elkaar horen, en dat het certificaat van goedkeuring klopt. Ook staat er op het toestel een merk van goedkeuring, daarop kunt u precies zien wanneer het toestel voor het laatst is gekeurd en wanneer een eventuele herkeuring moet plaatsvinden. Het merk van goedkeuring moet altijd op een goed zichtbare plek zichtbaar zijn.

Documenten op locatie

De documenten moeten op de locatie van het toestel zijn. Bij een eventuele controle kan de huurder van het attractietoestel deze dan ter plekke laten zien. Denk hierbij aan de eerdergenoemde gebruiksaanwijzing, het certificaat van goedkeuring en een kopie van het logboek.

De juiste materialen

Als huurder doet u er goed aan te controleer of u alle nodige materialen meegeleverd krijgt van de verhuurder, dit staat in de gebruiksaanwijzing. Controleer of de juiste ondergrond, zekering en verankeringen zijn meelevert.  Zo kunt u zeker zijn dat het toestel veilig wordt opgesteld.

Installatie van het toestel

In artikel 19, 1e lid van het WAS 2023 is beschreven dat 'de verhuurder dan wel beheerder er zorg voor draagt dat een attractie- of speeltoestel zodanig is geïnstalleerd, gemonteerd, gedemonteerd wordt, is beproefd, geïnspecteerd, onderhouden en van opschriften is voorzien, dat bij gebruik geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid van personen bestaat'.

De verhuurder moet dus niet alleen zorgdragen voor een goede installatie en montage, maar ook voor een deugdelijke demontage. Dat is van belang bij toestellen die later opnieuw geïnstalleerd en gemonteerd worden. 

Meld ongeluk direct bij NVWA

Het is verplicht een ernstig ongeluk te melden bij de NVWA als eigenaar of beheerder van een toestel. Van een ernstig ongeval is sprake bij elke verwonding waardoor er (blijvend) letsel is opgelopen waarvoor professionele medische behandeling of een ziekenhuisopname noodzakelijk is, of bij overlijden.

Is er met uw toestel een ernstig ongeval gebeurd? Maak hier een melding van bij de NVWA. Dit kan via onderstaand formulier of via het Klantcontactcentrum: 0900-03 88.

Overige eisen bij verhuur van attracties

Kijk voor de andere eisen op de pagina over exploitatie van attractietoestellen. Het is vooral belangrijk dat u let op de veiligheid. Daarom moet u de attractie bijvoorbeeld regelmatig laten keuren. Op deze pagina leest u ook meer over de gegevens die in het logboek moeten staan