Handleiding Register attractietoestellen en speeltoestellen (RAS) voor gemeenten

Gemeenten kunnen via RAS controleren of een kermisattractie is goedgekeurd. Lees hier de handleiding.

Wat u kunt doen

Stelt de gemeentevergunning het bezit van een geldige keuring als voorwaarde, dan kan de gemeente het toestel weigeren als deze ontbreekt. En de NVWA informeren over dit toestel. De NVWA beheert het RAS. Meer informatie over de rol van de NVWA, AKI's, gemeentes en kermisexploitanten.

Hoe u als gemeente inlogt in RAS

Inloggen in Register attractietoestellen (RAS) kan alleen met eHerkenning. Vraag dus eerst eHerkenning aan als u dit nog niet heeft. Download de handleiding 'Register attractietoestellen (RAS)'.

Hoe RAS werkt

Aangewezen keuringsinstanties (AKI's) registreren bij een 1e of periodieke keuring  van een attractie, hun keuringsresultaten rechtstreeks in het geautomatiseerde register. De AKI voert daarbij het toestel, het unieke identificatienummer en het keuringsresultaat (goedgekeurd/afgekeurd) in het RAS. Het unieke RAS-registratienummer blijft op het toestel gedurende zijn gehele levensduur.

De NVWA beheert het RAS en gaat daarmee na of toestellen wel beschikken over een geldige keuring. De NVWA kan ook zelf wijzigingen aanbrengen omdat zij bijvoorbeeld een kermistoestel buiten gebruik stelt en daarop een merk van afkeur aanbrengt door technische gebreken. De goedkeuring van de AKI vervalt daardoor.