Is mijn toestel een attractietoestel?

Een attractietoestel voldoet aan de volgende criteria:

  • Het is een technisch voortbrengsel.
  • Het is een inrichting; constructie of samenstel.
  • Het toestel is bestemd voor vermaak en ontspanning.
  • Het toestel vervoert personen of brengt ze in beweging, maar is geen vervoermiddel.
  • Het toestel wordt niet door spierkracht of zwaartekracht voortgedreven, maar door een niet-menselijke energiebron als elektriciteit.

In het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS) staat het zo omschreven: ‘al dan niet permanent geïnstalleerde inrichting ter voortbeweging van personen, die bestemd is voor vermaak of ontspanning en die aangedreven wordt door een niet-menselijke energiebron’.

Voorbeelden van attracties

Er zijn veel verschillende attractietoestellen. Enkele voorbeelden: de achtbaan, de draaimolen, het reuzenrad, de zweefmolen, de 4D-cinema en een bungeejump-locatie waar u omhoog wordt getakeld.

Valt mijn attractietoestel onder het WAS?

Alle attractietoestellen in Nederland vallen onder het WAS. Ook buitenlandse toestellen die tijdelijk in Nederland zijn. Er geldt wel een uitzondering voor:

  • attractietoestellen die uitsluitend in het buitenland worden gebruikt
  • kleine, elektrisch aangedreven attractietoestellen, bestemd voor maximaal 3 kinderen

Wat is het verschil tussen een attractietoestel en een speeltoestel?

Het belangrijkste verschil is de manier waarop het toestel wordt aangedreven. Bij speeltoestellen gebeurt dit door menselijke spierkracht of de zwaartekracht. Bij attractietoestellen gebeurt dit door een niet-menselijke bron, bijvoorbeeld door elektriciteit.

Wilt u meer weten over de veiligheidseisen voor speeltoestellen? Kijk dan in het dossier Speeltoestellen.