Melding doen over natuur en milieu

Om de natuur en het milieu te beschermen, zijn er onder meer regels voor handel in beschermde dieren, planten en producten, de handel in invasieve exoten, het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de import van illegaal gekapt hout. Ziet u overtredingen? Meld het ons dan.

Handel in beschermde en exotische dieren

Heeft u signalen dat er gehandeld wordt in beschermde dieren? Bijvoorbeeld via internetforums? Meld het ons dan.

Handel in voorwerpen van beschermde dieren of planten

Heeft u gezien dat voorwerpen van beschermde dieren of planten te koop worden aangeboden? Bijvoorbeeld ivoor, koraal, opgezette dieren of kleding van slangen- of reptielenleer? Doe dan een melding.

Handel in invasieve exoten

In de Europese Unie is het verkopen van een aantal invasieve exoten verboden. Deze soorten staat op de Unielijst invasieve exoten. Heeft u gezien dat een van deze dieren of planten te koop wordt aangeboden? Doe dan een melding.

Mest uitrijden

Let op! Sommige meldingen behandelen wij niet. U kunt in dat geval uw melding elders kwijt. Het gaat onder andere om:

  • stankoverlast
    Meld dit bij de gemeente of omgevingsdienst.
  • opslag van mest, zoals een hoop vaste mest op een perceel
    Meld dit bij de gemeente of omgevingsdienst.

Wordt er mest bij u in de buurt uitgereden, terwijl dat niet mag, bijvoorbeeld vanwege het seizoen? Meld het ons. De regels voor het gebruik en uitrijden van mest vindt u op de website van RVO.

Melding illegale handel bestrijdingsmiddelen

Ziet u dat verkopers gewasbeschermingsmiddelen verkopen die hier niet zijn toegestaan? Meld het ons.

Melding verkeerd gebruik bestrijdingsmiddelen

Heeft u aanwijzingen dat gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen zich niet aan de regels houden? Bijvoorbeeld bij het bespuiten van onkruid in het openbaar groen? Meld het ons.

Bijensterfte

Vermoedt u dat er sprake is van bijensterfte of hommelsterfte door giftige gewasbeschermingsmiddelen? Doe dan online een melding.

Visstroperij en illegale visserij

Visstroperij of illegale visserij is vissen zonder vergunning. Dit is schadelijk voor het milieu, voor de natuur en voor de mens.

Gaat het om kleinschalige illegale visserij met een hengel? Geef uw melding dan door bij Sportvisserij Nederland.

Vermoedt u dat er illegaal vis met beroepsvistuig wordt gevangen? Doe dan bij ons een melding.

Reuzenteek of tijgermug gezien?

Hoe herken ik een tijgermug?

Reuzenteek, tijgermug of andere exotische mug gezien? Zorg dat u een duidelijke foto heeft en meld het ons.

Wat doen wij met uw melding?

Als het nodig is, ondernemen wij direct actie. En soms is eerst meer onderzoek nodig. Bekijk hoe wij uw melding behandelen.