Melding doen over natuur en milieu

Om de natuur en het milieu te beschermen, zijn er onder meer regels voor handel in beschermde dieren, planten en producten, de handel in invasieve exoten, het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de import van illegaal gekapt hout. Ziet u overtredingen? Meld het ons dan.

Handel in beschermde en exotische dieren

Heeft u signalen dat er gehandeld wordt in beschermde dieren? Bijvoorbeeld via internetforums? Meld het ons dan.

Handel in voorwerpen van beschermde dieren of planten

Heeft u gezien dat voorwerpen van beschermde dieren of planten te koop worden aangeboden? Bijvoorbeeld ivoor, koraal, opgezette dieren of kleding van slangen- of reptielenleer? Doe dan een melding.

Handel in invasieve exoten

In de Europese Unie is het verkopen van een aantal invasieve exoten verboden. Deze soorten staat op de Unielijst invasieve exoten. Heeft u gezien dat een van deze dieren of planten te koop wordt aangeboden? Doe dan een melding.

Bijensterfte

Vermoedt u dat er sprake is van bijensterfte of hommelsterfte door giftige gewasbeschermingsmiddelen? Doe dan online een melding.

Visstroperij en illegale visserij

Visstroperij of illegale visserij is vissen zonder vergunning. Dit is schadelijk voor het milieu, voor de natuur en voor de mens.

Gaat het om kleinschalige illegale visserij met een hengel? Geef uw melding dan door bij Sportvisserij Nederland.

Vermoedt u dat er illegaal vis met beroepsvistuig wordt gevangen? Doe dan bij ons een melding.

Boktor, tijgermug en reuzenteek gezien?

Boktor, reuzenteek of tijgermug gezien? Zorg dat u een duidelijke foto heeft en meld het ons.