CITES-verdrag en handel in beschermde dieren en planten

CITES is de internationale conventie over de handel in beschermde diersoorten en plantensoorten. De NVWA inspecteert handelaren, particulieren, beurzen en markten en internet op de legale en illegale handel in beschermde dieren, planten en producten.

Actueel: overheid slaat handen ineen tegen illegale handel in dieren

6 onderdelen van de rijksoverheid, waaronder de NVWA, hebben in het najaar van 2017 gezamenlijk opgetreden tegen de illegale handel in dieren en planten. Extra controles door het hele land en in Caribisch Nederland hebben in totaal 59 zaken opgeleverd waarbij beschermde dieren, planten en producten in beslag zijn genomen.

Er zijn onder andere 3 poten van een Afrikaanse olifant, 14.000 dode zeepaardjes en meerdere pakketten met schubben van het zeldzame Afrikaanse schubdier (Pangolin) in beslag genomen.

Lees meer op Rijksoverheid.nl

Wat is CITES?

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna) is het verdrag dat de internationale handel in bedreigde diersoorten en plantensoorten reguleert en indien nodig verbiedt.

Het doel van het CITES-verdrag is: voorkomen dat bedreigde soorten in het wild uitsterven of sterk achteruit gaan door internationale handel.

Wat valt er onder het CITES-verdrag?

Onder CITES vallen levende en dode dieren of planten en (afgeleide) producten hiervan. De regels gelden dus ook voor bijvoorbeeld de veren of een opgezet exemplaar van een beschermde vogel, of voor het schild van een beschermde schildpad. Ook medicijnen en voedingssupplementen kunnen producten bevatten die onder de CITES-verordening vallen.

Waarom extra toezicht op CITES-verdrag in Nederland?

Nederland is een belangrijk doorvoer- en handelscentrum voor Europa en de wereld met de haven van Rotterdam en luchthaven Schiphol. Daarom houdt de Nederlandse overheid extra toezicht op het CITES-verdrag.

Aanvragen vergunningen en certicaten

Voor sommige beschermde soorten is de handel verboden, in andere gevallen is een CITES-vergunning nodig. De soortenlijst is te vinden op RVO.nl. Het CITES-bureau van RVO voert in Nederland de CITES-regelgeving uit. Vergunningen en certificaten vraagt u bij aan bij mijnRVO.nl.

Zie ook