Bijenziekte: melden, onderzoeken en bestrijden

Het melden van bijenvolken die mogelijk een aangifteplichtige ziekte onder de leden hebben, is verplicht.

Verplicht melden

Aanmelden van een een aangifteplichtige ziekte kan via de bijengezondheidscoördinatoren en bij de NVWA (pagina melden dierziekten).

Aangifteplichtige dierziekten bij bijen

Er zijn 3 aangifteplichtige dierziekten bij bijen:

  • Amerikaans Vuilbroed. Kenmerken: stroperige, dradentrekkende inhoud van aangetaste cellen en hagelpatroon op ramen;
  • kleine bijenkastkever (Aethina tumida). Kenmerken: kleine oogst, door bijen verlaten raten, sterke geur door vergisting van de honing;
  • Trolilaelapsmijt (Tropilaelaps spp). Kenmerken: misvormingen aan vleugels, poten en achterlijf, onregelmatig broed met 50% sterfte.

Bijenziekten laten onderzoeken

Vermoedt u dat bijensterfte of broedsterfte is veroorzaakt door een ziekte? Neem dan contact op met een bijengezondheidscoördinator van uw regio. Daarnaast zijn er in verschillende regio's werkgroepen diagnose en bijengezondheid actief die bijen- en broedmonsters op ziekten onderzoeken. Meer informatie over een werkgroep in uw regio vindt u op de website Wageningen UR.

Bestrijden Amerikaans Vuilbroed

Amerikaans Vuilbroed is een aangifteplichtige ziekte. Na melding voeren imkers zelf de bestrijding uit. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de imkerorganisaties, en in samenwerking met bijen@wur. Alle bijenvolken die in het beperkingsgebied liggen rondom een besmette haard, moeten worden gecontroleerd. De NVWA krijgt van alle controles een overzicht met bevindingen. Als er geen nieuwe besmettingen zijn gevonden, wordt het gebied weer vrij van Amerikaans Vuilbroed verklaard.