Export (inclusief intraverkeer-uit) bijen en hommels

Export gaat over uitvoer van dieren of producten naar het buitenland. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen export naar EU-lidstaten of naar landen buiten de EU. Voorafgaand aan de export van dieren of dierlijke producten controleren dierenartsen van de NVWA of ze voldoen aan de wettelijke eisen ( regels voor diergezondheid, traceerbaarheid, dierwelzijn). Als dat zo is, geeft de dierenarts een gezondheidscertificaat af.

Extra eisen: afkomstig van importerend land

Extra eisen die aan de export worden gesteld, zijn afkomstig van het importerende land. De NVWA is bekend met deze eisen en verzorgt de controle hierop.

Binnen de Europese Unie (intraverkeer) Buiten de Europese Unie (derde landen)

Voor de export van bijen en hommels gelden de volgende regeling: