Insturen van monsters naar NIVIP

U kunt monsters insturen naar het NIVIP van de NVWA om deze te laten onderzoeken op de aanwezigheid van schadelijke organismen. In dit document leest u hoe u dit doet.

Let op! In het geval er een vermoeden is van de aanwezigheid van een quarantaineorganisme (Q), moet dit worden gemeld aan de NVWA op basis van EU-wetgeving (art. 14 en 15 van de PHR). Er wordt hierbij een verschil gemaakt tussen professionele marktdeelnemers en niet-professionele marktdeelnemers. De NVWA zal hierop actie ondernemen.