Nederlands Instituut voor Vectoren, Invasieve Planten en Plantgezondheid

Het Nederlands Instituut voor Vectoren, Invasieve planten en Plantgezondheid (NIVIP) is het kenniscentrum en de autoriteit wereldwijd op het gebied van plantgezondheid, invasieve planten, biologische bestrijders en vectoren van humane en dierlijke ziektes.

We hebben als doel ecologische, economische en sociale risico's, en schade en gezondheidsrisico's in deze werkvelden te beperken.

Onze expertise op het gebied van plantgezondheid, invasieve planten, biologische bestrijders en vectoren van humane en dierlijke ziektes, is het fundament om als Nederland aan de internationale verplichtingen, zoals vastgelegd in internationale verdragen en wetgeving, te voldoen.

We helpen beleidsmakers en uitvoerende organisaties (inter)nationaal gezaghebbend en effectief op te kunnen treden bij het weren van schadelijke organismen en planten.

Kernwaarden NIVIP

Met onze unieke kennis en expertise geven wij richting aan beleid en de uitvoering daarvan. In Nederland, en daarbuiten.

Onze kernwaarden zijn:

  • deskundig
  • betrouwbaar
  • wetenschappelijk onafhankelijk
  • transparant
  • innovatief