Welke eisen gelden voor een fytosanitair certificaat bij export naar het Verenigd Koninkrijk

In een fytosanitair certificaat valt exact te lezen wat u exporteert. Er staat een omschrijving van de producten, het gewicht, waar de producten vandaan komen en waar ze naartoe gaan. Daarnaast wordt aangegeven op welke manier voldaan wordt aan de importeisen die het VK stelt.

Welke eisen stelt het VK aan het fytosanitaire certificaat?

Zorg er altijd voor dat het fytosanitaire certificaat is gericht aan de importeur in het VK en niet aan de zogenoemde Place of destination (PoD).

Welke eisen verder gelden, leest u in schedule 7 van The Plant Health Regulations 2020, No. 1527. Er zijn naderhand diverse wijzigingen doorgevoerd in deze wetstekst. Deze staan niet in deze wetstekst maar zijn wel verwerkt in de landeneisen VK.

Indien een bijschrijving verplicht is, moet deze altijd een verwijzing bevatten naar de titel van de VK wetgeving, als volgt:

The consignment complies with Annex 7 to Great Britain’s Phytosanitary Regulation (2019/2072), Part A, item [itemnummer/lettercombinatie + volledige tekst]’.

DEFRA’s Plant Health Portal geeft voorbeelden van correcte bijschrijvingen.

Wij hebben de eisen ook verwerkt in de landeneisen.

Let op: controleer ook altijd of de gegevens op de exportdocumenten allemaal met elkaar in overeenstemming zijn.

Voorwaarden voor afgifte fytosanitair certificaat

Een fytosanitair certificaat wordt pas afgegeven als is voldaan aan alle volgende voorwaarden:

  • De zending is geïnspecteerd en/of getest.
  • De zending is geacht vrij te zijn van quarantaineorganismen.
  • De zending voldoet aan de huidige  fytosanitaire eisen van het Verenigd Koninkrijk inclusief de RNQP's (gereguleerde niet-quarantaineorganismen).

Hoe vraagt u een fytosanitair certificaat aan?

U vraag een fytosanitair certificaat aan met e-CertNL.