Exporteren planten naar Verenigd Koninkrijk sinds 1 januari 2021

Het Verenigd Koninkrijk hoort niet meer bij de Europese Unie. Dat betekent dat u te maken krijgt met andere regels als u planten en plantaardige producten exporteert naar het Verenigd Koninkrijk. Zo heeft u meestal een fytosanitair certificaat nodig.

Wat verandert er voor u?

Het VK heeft bekend gemaakt voor welke plantaardige producten eisen zullen gelden. En wanneer de nieuwe eisen ingaan. Er zijn 3 belangrijke datums:

  • 1 januari 2021
  • 1 januari 2022
  • eind 2023

Bekijk de informatie op Voor welke producten moet ik bij export naar het Verenigd Koninkrijk een fytosanitair certificaat aanvragen?

Waar krijgt u nog meer mee te maken?

U krijgt te maken met:

  • keuringsdiensten
  • ingangscontroles in het Verenigd Koninkrijk
  • kosten

Hoe zit dat precies? Voordat u exporteert moet u zelf controleren of uw zending voldoet aan de eisen van het Verenigd Koninkrijk. Meestal moet een van de Nederlandse plantaardige keuringsdiensten NAK, Naktuinbouw, BKD of KCB uw zending controleren. Voordat u een exportinspectie aanvraagt moet u zich eerst registreren bij een keuringsdienst.

U moet rekening houden met kosten voor de controles door de keuringsdiensten en voor de NVWA-exportdocumenten, zoals het fytosanitaire certificaat. Ook betaalt u in het VK belasting over de ingevoerde producten.

Verder krijgt u bij binnenkomst in het Verenigd Koninkrijk te maken met ingangscontroles door de Britse autoriteiten. Die controles vinden voor high priority plants tussen 1 januari 2021 en eind 2023 plaats op de plaats van bestemming, en daarna op zogenoemde Border Control Points (BCP). Voor alle andere planten en plantaardige producten vinden ze vanaf eind 2023 plaats op de BCP's.

Let op: het VK heeft deze datums op 28 april 2022 aangepast.

eHerkenning

U heeft eHerkenning nodig om elektronisch een fytosanitair certificaat aan te vragen via het systeem e-CertNL. eHerkenning is een soort DigiD voor bedrijven. Vraag eHerkenning nu al aan. Aan eHerkenning zijn kosten verbonden.

e-CertNL

Nadat u inlogt via eHerkenning komt u in e-CertNL. Hierin registreert u alle voor export noodzakelijke informatie. Een aantal andere systemen zijn gekoppeld aan e-CertNL, zoals CLIENT. Door deze koppeling vinden automatisch een aantal controles plaats. De al bekende zaken van de te exporteren zending/partij worden vergeleken met de eisen van het Verenigd Koninkrijk. Eventuele overgebleven eisen moeten via een aanvullende inspectie of laboratoriumonderzoek worden afgedekt. De keuringsdienst handelt dit op uw aanvraag af. Is aan alle eisen voldaan? Dan kan het fytosanitair certificaat worden afgedrukt. De inspecteur van de keuringsdienst waarmerkt dit certificaat, in zijn hoedanigheid van (onbezoldigd) NVWA-ambtenaar.

Retourzending uit het Verenigd Koninkrijk?

Waarop u moet letten leest u bij Retourzendingen planten en plantaardige producten na brexit.

Waar kan ik de regels van het VK nalezen?

Informatie over import- en exporteisen die (gaan) gelden in het VK kunt u nalezen u in de landeneisen die voor het VK gelden en op de Post Transition Guidance van het Plant Health Portal.

In het Border Operating Model leest u meer over de procedures.