Exporteren planten naar Verenigd Koninkrijk na 1 januari 2021

Na 31 december 2020 hoort het Verenigd Koninkrijk niet meer bij de Europese Unie. Dat betekent dat u te maken krijgt met andere regels als u planten en plantaardige producten exporteert naar het Verenigd Koninkrijk. Zo heeft u meestal een fytosanitair certificaat nodig.

Wat verandert er voor u?

Het VK heeft bekend gemaakt voor welke plantaardige producten eisen zullen gelden. En wanneer de nieuwe eisen ingaan. Er zijn 3 belangrijke datums:

  • 1 januari 2021
  • 1 april 2021
  • 1 juli 2021

Bekijk de informatie op Voor welke producten moet ik bij export naar het Verenigd Koninkrijk een fytosanitair certificaat aanvragen?

Waar krijgt u nog meer mee te maken?

U krijgt te maken met:

  • keuringsdiensten
  • ingangscontroles in het Verenigd Koninkrijk
  • kosten

Hoe zit dat precies? Voordat u exporteert moet u zelf controleren of uw zending voldoet aan de eisen van het Verenigd Koninkrijk. Meestal moet een van de Nederlandse plantaardige keuringsdiensten NAK, Naktuinbouw, BKD of KCB uw zending controleren. Voordat u een exportinspectie aanvraagt moet u zich eerst registreren bij een keuringsdienst.

U moet rekening houden met kosten voor de controles door de keuringsdiensten en voor de NVWA-exportdocumenten, zoals het fytosanitaire certificaat. Ook betaalt u in het VK belasting over de ingevoerde producten.

Verder krijgt u bij binnenkomst in het Verenigd Koninkrijk te maken met ingangscontroles door de Britse autoriteiten. Die controles vinden tussen 1 januari en 30 juni plaats op de plaats van bestemming, en daarna op zogenoemde Border Control Points (BCP).

Fytosanitair certificaat

Een fytosanitair certificaat is meestal verplicht bij export naar een derde land. Het is in veel gevallen nodig om het Verenigd Koninkrijk binnen te komen. In een fytosanitair certificaat staat exact wat u exporteert: een omschrijving van de producten, het gewicht, waar het vandaan komt en waar het naartoe gaat. Er staat ook in op welke manier u voldoet aan de importeisen die het derde land stelt.

eHerkenning

U heeft eHerkenning nodig om elektronisch een fytosanitair certificaat aan te vragen via het systeem e-CertNL. eHerkenning is een soort DigiD voor bedrijven. Vraag eHerkenning nu al aan. Aan eHerkenning zijn kosten verbonden.

e-CertNL

Nadat u inlogt via eHerkenning komt u in e-CertNL. Hierin registreert u alle voor export noodzakelijke informatie. Er zijn een aantal andere systemen gekoppeld aan e-CertNL, zoals CLIENT. Door deze koppeling vinden automatisch een aantal controles plaats. De al bekende zaken van de te exporteren zending/partij worden vergeleken met de eisen van het Verenigd Koninkrijk. Eventuele overgebleven eisen moeten via een aanvullende inspectie of laboratoriumonderzoek worden afgedekt. De keuringsdienst handelt dit op uw aanvraag af. Is aan alle eisen voldaan? Dan kan het fytosanitair certificaat worden afgedrukt. De inspecteur van de keuringsdienst waarmerkt dit certificaat, in zijn hoedanigheid van (onbezoldigd) NVWA-ambtenaar.

Logistieke processen

Als u exporteert naar het Verenigd Koninkrijk gaan uw logistieke processen aanzienlijk veranderen. U moet de export vooraf goed plannen. In eCert-NL moet u tijdig aanmelden wat u van plan bent te exporteren. Dit heet ook wel een vooraanmelding.

Zendingen die per vliegtuig of per rol-on-rol-off-transport het VK binnenkomen moet u minimaal 4 uur voor aankomst aanmelden. Zendingen die op een andere manier het VK binnenkomen moet u minimaal 1 dag voor aankomst aanmelden.

Retourzending uit het Verenigd Koninkrijk?

Waarop u moet letten leest u bij Retourzendingen planten en plantaardige producten na brexit.

Waar kan ik de regels van het VK nalezen?

Informatie over import- en exporteisen die gaan gelden in het VK kunt u nalezen u in het Border Operating Model.