Exporteren planten naar Verenigd Koninkrijk na Brexit

Bedrijven die planten en plantaardige producten exporteren naar het Verenigd Koninkrijk worden geraakt door Brexit. Bereid u voor. Zolang de onderhandelingen nog lopen blijven alle scenario’s van de Brexit mogelijk. Begin daarom nu al met voorbereiden en houd daarbij rekening met alle mogelijke scenario’s, ook met een ‘harde brexit’ (cliff-edge scenario).

Het Verenigd Koninkrijk behoort na de Brexit niet meer tot de Europese Unie. Het is dan een zogeheten derde land. Voor export naar derde landen gelden meer regels dan voor export naar een ander EU-land.

Wat verandert er voor u?

U krijgt te maken met:

  • keuringsdiensten
  • ingangscontroles in het Verenigd Koninkrijk
  • kosten

Hoe zit dat precies? Voordat u exporteert moet u zelf controleren of uw zending voldoet aan de eisen van het Verenigd Koninkrijk. Bovendien moet 1 van de 4 Nederlandse keuringsdiensten van de land- en tuinbouwsector uw zending controleren. Voordat u een exportinspectie aanvraagt moet u zich eerst registreren bij een keuringsdienst.

Verder krijgt u bij binnenkomst in het Verenigd Koninkrijk te maken met ingangscontroles door de Britse autoriteiten. Ook moet u rekening houden met kosten voor de controles door de keuringsdiensten en voor de NVWA-exportdocumenten, zoals het fytosanitaire certificaat.

Wat heeft u nodig voor export?

U heeft voor export nodig:

Fytosanitair certificaat

Een fytosanitair certificaat is verplicht bij export naar een derde land. Het is in veel gevallen nodig om het Verenigd Koninkrijk binnen te komen. In een fytosanitair certificaat staat exact wat u exporteert: een omschrijving van de producten, het gewicht, waar het vandaan komt en waar het naartoe gaat. Er staat ook in op welke manier u voldoet aan de importeisen die het derde land stelt. Voor welke producten u precies een fytosanitair certificaat nodig heeft voor export naar het Verenigd Koninkrijk is nog niet duidelijk. Die onzekerheid is er ook voor leveringen aan afnemers in het VK'die onder de beschermde gebiedenregeling van de EU vallen.

eHerkenning

U heeft eHerkenning nodig om elektronisch een fytosanitair certificaat aan te vragen via het systeem e-CertNL. eHerkenning is een soort DigiD voor bedrijven. Vraag eHerkenning nu al aan. Aan eHerkenning zijn kosten verbonden.

e-CertNL

Nadat u inlogt via eHerkenning komt u in e-CertNL. Hierin registreert u alle voor export noodzakelijke informatie. Er zijn een aantal andere systemen gekoppeld aan e-CertNL, zoals CLIENT. Door deze koppeling vinden automatisch een aantal controles plaats. De al bekende zaken van de te exporteren zending/partij worden vergeleken met de eisen van het Verenigd Koninkrijk. Eventuele overgebleven eisen moeten via een aanvullende inspectie of laboratoriumonderzoek worden afgedekt. De keuringsdienst handelt dit op uw aanvraag af. Is aan alle eisen voldaan? Dan kan het fytosanitair certificaat worden afgedrukt. De inspecteur van de keuringsdienst waarmerkt dit certificaat, in zijn hoedanigheid van (onbezoldigd) NVWA-ambtenaar.

Logistieke processen

Als u exporteert naar het Verenigd Koninkrijk gaan uw logistieke processen aanzienlijk veranderen. U moet de export vooraf goed plannen. In eCert-NL moet u tijdig aanmelden wat u van plan bent te exporteren. En bij binnenkomst in het Verenigd Koninkrijk moet u rekening houden met ingangscontroles door de douane op speciaal voor dat doel ingerichte faciliteiten, te weten BIP's = Border Inspection Posts.

Stel uw vraag over Brexit

Na Brexit heeft u wellicht een exportcertificaat nodig bij export naar het VK.

Informatielijn Naktuinbouw

Naktuinbouw Brexit informatielijn (071) 332 61 00 of brexit@naktuinbouw.nl