Exporteren planten naar het Verenigd Koninkrijk

Als u planten en plantaardige producten exporteert naar het Verenigd Koninkrijk dan krijgt u met regels te maken. Zo heeft u meestal een fytosanitair certificaat nodig.

Fytosanitair certificaat

Bekijk bij de landeneisen voor welke producten u bij export naar het Verenigd Koninkrijk een fytosanitair certificaat moet aanvragen.

Controleer of uw zending voldoet aan de eisen van het VK

Voordat u exporteert moet u zelf controleren of uw zending voldoet aan de eisen van het Verenigd Koninkrijk. 

Als een fytosanitair certificaat verplicht is moet meestal een van de Nederlandse plantaardige keuringsdiensten (NAK, Naktuinbouw, BKD of KCB) uw zending controleren. Als u nog niet geregistreerd bent moet u zich eerst registreren bij een keuringsdienst, voordat een exportinspectie wordt aangevraagd.

U moet rekening houden met kosten voor de controles door de keuringsdiensten en voor de NVWA-exportdocumenten, zoals het fytosanitaire certificaat. Ook betaalt u in het VK belasting over de ingevoerde producten.

De actuele eisen van het VK zijn te vinden in de VK-landeneisen op de pagina Export planten, groenten, fruit, plantaardige producten.

Registratie in e-CertNL

In e-CertNL registreert u alle voor export noodzakelijke informatie.

Let op: U heeft eHerkenning nodig om elektronisch een fytosanitair certificaat aan te vragen via het systeem e-CertNL

Een aantal andere systemen is gekoppeld aan e-CertNL, zoals CLIENT. Door deze koppeling vindt automatisch een aantal controles plaats. De al bekende zaken van de te exporteren zending/partij worden vergeleken met de eisen van het Verenigd Koninkrijk. Eventuele overgebleven eisen moeten via een aanvullende inspectie of laboratoriumonderzoek worden afgedekt. De keuringsdienst handelt dit op uw aanvraag af.

Is aan alle eisen voldaan? Dan kan het fytosanitair certificaat worden afgedrukt. De inspecteur van de keuringsdienst waarmerkt dit certificaat, in zijn hoedanigheid van (onbezoldigd) NVWA-ambtenaar.

Retourzending uit het Verenigd Koninkrijk?

Lees waarop u moet letten bij Retourzendingen planten en plantaardige producten.

Waar kan ik de regels van het VK nalezen?

Informatie over import- en exporteisen die (gaan) gelden in het VK kunt u nalezen u in de landeneisen die voor het VK gelden. En op de Post Transition Guidance van het Plant Health Portal.

In het Border Target Operating Model leest u meer over de procedures.